Vaikea akne saattaa altistaa itsemurhalle

Vakavaa aknea potevat yrittävät itsemurhaa todennäköisemmin kuin samanikäiset yleensä. Osin riski saattaa liittyä aknen hoidossa käytettävään isotretinoiini-lääkkeeseen, British Medical Journalissa julkaistut ruotsalaistulokset vihjaavat.

Isotretinoiinin on aiemminkin epäilty lisäävän itsemurhariskiä, mutta todisteet ovat olleet hataralla pohjalla. Lääkettä on käytetty aknen hoitoon 1980-luvulta saakka.

Tutkijat havaitsivat itsemurhayritysten lisääntyvän isotretinoiinihoidon ja sitä seuraavan puolen vuoden aikana. Kun hoidosta oli kulunut kolme vuotta, riski oli palannut muun väestön tasolle, ja pysyi sillä ainakin 15 vuotta.

Yhteys ei selittynyt vain lääkityksellä, sillä itsemurhayritykset näyttivät yleistyvän jo ennen hoidon aloittamista. Tämä viittaa riskin liittyvän myös akneen ja sen aiheuttamiin psykologisiin vaikeuksiin, tutkijat kirjoittavat.

Jos koko riski kuitenkin johtuisi isotretinoiinista, täytyisi 2 300 henkilön syödä puolen vuoden kuuri, jotta vuoden aikana yksi heistä yrittäisi itsemurhaa lääkkeiden takia. Riski ei siis käytännössä ole kovin suuri.

Tutkimusta kommentoivassa pääkirjoituksessa huomautetaan, että isotretinoiinihoidon ja vakavan aknen vaikutuksia on hyvin vaikea erottaa toisistaan. Tämän vuoksi itsemurha-alttius pitäisi huomioida kaikkien sellaisten aknepotilaiden hoidossa, joille isotretinoiinia harkitaan. Jos lääkitys aloitetaan, seurantaa tulisi jatkaa vielä kuurin päätyttyä.

Tutkimus perustui 5 800:n isotretinoiinilla hoidetun aknepotilaan rekisteritietoihin. Potilaat olivat 15–49-vuotiaita, ja heistä 130 joutui itsemurhayrityksen takia sairaalaan kerran tai useammin.