Kutsunnoissa saa nyt ihmissuhdeohjausta

Kutsuntoihin saapuville järjestetään mahdollisuus henkilökohtaiseen ihmissuhdeneuvontaan Kouvolassa. Kaupunki lähti mukaan Aikalisä-toimintaan, jolla helpotetaan erityisesti psyykkisesti kuormittuneiden miesten elämää.

Parisuhdeneuvot
Asevelvolliset jonottivat henkilötietojen tarkistukseen.YLE / Arttu Horttanainen

Varusmiesten on mahdollista saada tukipalveluja elämänhallintaan nyt myös Kouvolassa.

Kaupunki toteuttaa ensimmäisenä Kymenlaaksossa puolustusvoimien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämää mallia, jossa kuntien sosiaali- ja terveysalan työntekijät tapaavat henkilökohtaisesti erityisesti psyykkisesti kuormittuneita miehiä.

Tapaamismahdollisuutta tarjotaan ensimmäisen kerran maanantaina asevelvollisten kutsunnoissa. Kutsuntoihin saapunut Antti Eskelinen kuulee Aikalisä-mallista ensimmäistä kertaa. Ideaa hän pitää hyvänä, sillä asepalvelukseen liittyy henkisiä ja fyysisiä paineita.

- Joutuu olemaan poissa kotoa tai ystäväpiiristä. Joillakin voi olla henkinen paine siinäkin, että joutuu olemaan tietynlaisessa ryhmässä tai pelkästä kuristakin, Eskelinen pohtii.

Noin 150:ssä kunnassa toimivan mallin on todettu laskevan miesten henkistä painetta, selkiyttävän tulevaisuuden suunnitelmia ja antavan tukea ihmissuhdetaitoihin.

- Aikalisä-toimintamallista on saatu hyviä ja rohkaisevia kokemuksia, vaikka tukisuhteet ovatkin jääneet lyhytkestoisiksi. Tärkeää on kuitenkin ollut se, että apua on tarjottu oikeaan aikaan, sanoo projektipäällikkö Minna Savolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

- Kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä nuorilla on mahdollisuus saada oma ohjaaja elämäntilannetta selvittämään. Aikalisä-toiminnassa ohjaajat varmistavat yhteyden tuettavaan henkilöön eikä päinvastoin. Kouvolassakaan tukitoiminta ei edellytä lisähenkilöstön palkkaamista, Savolainen kertoo.

Lähteet: YLE Kymenlaakso