1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)

Eksoten mielenterveyspalvelut uudistuvat

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kehittää mielenterveyspalveluitaan. Uudistuksen myötä hoitoon pääsyn pitäisi helpottua.

Kuva: Yle

ETELÄ-KARJALA Yksi vuodeosasto on muutettu avohoidon vastuuyksikön ohjaamaksi mielenterveyspäivystys- ja arviointipoliklinikaksi. Uusi yksikkö toimii ympärivuorokautisesti ja periaatteena on helppo tavoitettavuus ja nopean vasteen palvelut.

Yhden osaston vähentymisestä vapautuvia henkilöstöresursseja sijoitetaan pääosin tähän yksikköön ja liikkuviin palveluihin.

Mielenterveyspalveluiden johtaja Timo Salmisaaren mukaan mielenterveyspalveluissa on tehty valintoja ja päätetty kokeilla uutta resurssien jakoa.

- Me haluamme mahdollistaa aikaisemman hoitoon pääsyn. Puramme päällekkäisiä toimintoja ja satsaamme hoitoon heti alusta lähtien, Salmisaari sanoo.

- Jos palvelu ei ala näin järjestettynä toimia, niin sitä voidaan edelleen muuttaa, Salmisaari muistuttaa.

Myös hoidon jatkuvuuteen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota kaikissa mielenterveyspalvelujen toimipisteissä.

Päivystyksestä nopeaa apua

Ympärivuorokautinen psykiatrinen päivystys pitää sisällään psykiatrisen avun ja sairaalahoidon tarpeen arvioinnin, kriisiavun antamisen ja akuuttiryhmätoiminnan.

Hoidon nopealla ja intensiivisellä alulla pyritään lievittämään psyykkistä hätää välittömästi, estämään tilanteiden paheneminen ja vähentämään ympärivuorokautisen sairaalahoidon tarvetta.

Yksikkö työskentelee läheisessä yhteistyössä muiden Eksoten päivystysyksiköiden, kuten sosiaalipäivystyksen ja jälkipuintiorganisaation kanssa. Virka-ajan ulkopuolella sieltä ohjataan avuntarvitsijoita tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin nopeasti.

Elämän mukaista hoitoa

Hoitokokonaisuus rakentuu yksilölähtöisesti avohoidon elämänläheisyyden ja laitosten tarjoaman turvan ja suojan yhdistelmälle.

Hoito- ja kuntoutusvalikkoa monipuolistetaan lääkäreiden, psykologien ja päihdetyöntekijöiden liikkuvuudella ja luomalla uusia kuntoutusmuotoja.

Perinteisen mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen osa-alueita yhdistetään. Esimerkiksi nykyinen kuntouttava asumisyksikkö Katajapuu muutetaan Nuorten taloksi. Se keskittyy monimuotoiseen nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutukseen.

Maakuntaan lisätään kuntouttavaa työtoimintaa, jonka rakentamiseen myös mielenterveyspalvelut osallistuvat.

- Mielenterveyskuntoutuksen vastuuyksiköllä on palvelukotihanke, jonka myötä jokaisen pitkäaikaiskuntoutujan kuntoutussuunnitelma tarkistetaan ja osalle heistä mahdollistetaan siirtyminen itsenäisempään ja kodinomaisempaan asumiseen, Salmisaari kertoo

Samalla luodaan uusi toimintamalli, jonka myötä entistä akuutimpia potilaita siirretään yksityisiin palvelukoteihin.

Yhteistyötä ja uudistuksia joka sektorilla

Muitakin muutoksia tapahtuu. Päihdepalveluissa luodaan yhteiset prosessit sairaalapsykiatrian ja päihdekuntoutusyksikköjen kesken.

Tämän myötä akuuttipsykiatrian osasto Ps1 vastaa ko. yksikön lääketieteellisestä hoidosta. Päihdepsykiatrinen toiminta laajennetaan kaikkiin yksikköihin ja lähipalvelujen päihdetyön määrää lisätään.

Myös nuoriso- ja lastenpsykiatrian vastuuyksiköiden välistä yhteistyötä lisätään.

Sihti-toiminta aloittaa jalkautuvat palvelut ja Kannatellen-hankkeen avulla tunnistetaan syrjäytyneitä nuoria ja luodaan heille entistä tarkoituksenmukaisempia palveluja.

Laitosvaltaisuutta vähennetään luomalla uusia konsultaatiomalleja Eksoten muiden yksikköjen kanssa ja Työvoiman palvelukeskuksen kanssa yhdistetään prosesseja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi.