Kielitaidon puute vaivaa Suomeen rekrytoituja sairaanhoitajia

Suomeen on rekrytoitu ulkomailta sairaanhoitajia, joille on etukäteen opetettu suomen kieltä heidän kotimaassaan. Tavoitteena on ollut saada hoitajat Suomessa mahdollisimman pian töihin. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät ulkomailla opitut suomen kielen alkeet riitä käytännön hoitotyössä.

Kotimaa

Sairaalat ovat kahden viime vuoden aikana rekrytoineet ulkomailta sairaanhoitajia paikkaamaan kasvavaa hoitajapulaa. Käynnissä on useita pilottihankkeita, joissa ulkomaisille sairaanhoitajille on opetettu suomen kieltä jo ennen heidän tuloaan pohjoiseen.

Filippiiniläinen sairaanhoitaja Rodolfo Bolcan aloitti työnsä Vantaan Peijaksen sairaalassa puoli vuotta sitten yhdessä parinkymmenen muun filippiiniläishoitajan kanssa. He ovat osa Helsingin yliopistollinen sairaalan palkkaamaa pilottihanketta, jonka avulla kokeillaan rekrytoinnin toimivuutta.

Kielenopetuksen on jatkuttava Suomessakin

Ennen Suomeen tuloaan Bolcan opiskeli Filippiineillä yhdeksän kuukautta suomen kieltä, minkä toivottiin antavan peruslähtökohdat Suomessa työskentelyyn. Työ vuodeosastolla sisältää paljon keskustelua ja potilastietojen kirjaamista. Ilman tukea Bolcan ei suomen kielellä selviäisi.

- Jos potilas puhuu nopeasti, on vaikea ymmärtää, mutta jos hän puhuu hitaasti, se on helpompaa. Onneksi minun mentorini avustaa minua, Bolcan kertoo.

Potilasturvallisuuden takia filippiiniläisillä hoitajilla on henkilökohtaiset tukihenkilöt, joiden kanssa työt tehdään yhdessä. Rodolfo Bolcanin mentori Leena Vahvaselkä on sitä mieltä, että rekrytoitavien ulkomaalaisten kielitaitoon pitää panostaa nimenomaan Suomessa.

- Suomen kieli täytyy oppia täällä paikan päällä eikä kotimaassa. Nytkin puolen vuoden jälkeen olemme sitä mieltä, että filippiiniläishoitajille voisi edelleen järjestää intensiivisempää kielen opetusta, sanoo Vahvaselkä.

Bolcanin kielitaito ei vielä riitä esimerkiksi Suomen ja Filippiinien välisistä kulttuurieroista keskustelemiseen.

Hoitajien on sopeuduttava myös uuteen työkulttuuriin

Kielen opiskelun lisäksi filippiiniläiset hoitajat suorittavat kahden vuoden työsuhteensa aikana suomalaisen sairaanhoitajatutkinnon. Se on tärkeää senkin takia, että suomalainen hoitokulttuuri tulisi tutuksi.

Bolcan on mielestään sopeutunut hyvin, joskin työkäytännöt ovat erilaisia kuin hänen kotimaassaan. Leena Vahvaselkä on huomannut eroja muun muassa siinä, miten potilaisiin suhtaudutaan.

- Filippiiniläiset ajattelevat ehkä enemmän niin, että potilaita pitää auttaa, kun taas Suomessa potilaiden kuntoutuksen kannalta on tärkeää antaa potilaiden itse yrittää. Tässä on vielä oppimista.

Filippiineillä koulutetaan sairaanhoitajia yli oman tarpeen, joten töitä on vaikea saada kotimaasta. Muualle lähteneet elättävät palkallaan usein sukulaisiaan. Filippiiniläiset hoitajat ovatkin erittäin motivoituneita työntekijöitä.

- He ovat töissä hyvin positiivisella asenteella. Olemme huomanneet, että he eivät valita niin herkästi kuin monet suomalaiset, Vahvaselkä sanoo.

Hankkeessa ovatkin oppineet niin filippiiniläiset kuin suomalaiset.

Lähteet: Radion kulttuuriuutiset / Jenni Stammeier