Narkolepsiakanteluita virtaa oikeuskanslerille

Sikainfluenssarokotteen valmistaneen lääkeyhtiön GlaxoSmithKlinen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n yhteydet ovat poikineet runsaasti kanteluita oikeuskanslerille. Tiistaina iltapäivällä kantelun oli jättänyt jo 14 eri henkilöä.

Kotimaa

Ylen Ajankohtaisen kakkosen haltuunsa saamissa kanteluissa oikeuskansleria pyydetään selvittämään, oliko THL jäävi, kun se viime vuonna suositteli sikainfluenssarokotteen hankkimista GlaxoSmithKlineltä. THL on saanut yhtiöltä merkittävää tutkimusrahoitusta.

Lisäksi oikeuskanslerin pyydetään tutkivan, onko THL:n asettama työryhmä, joka selvittää sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian välistä mahdollista syy-yhteyttä, jäävi samasta syystä.

Kantelijat haluavat selvitettävän, voiko valtion korkein terveysviranomainen THL ylipäätään olla läheisessä yhteistyössä lääkeyritysten kanssa.

Keskustelu sikainfluenssarokotteen ja narkolepsian välisestä mahdollisesta syy-yhteydestä ryöpsähti viime viikolla, kun muun muassa Ajankohtainen kakkonen kertoi narkolepsiaan sairastuneiden lasten vanhempien järjestäytymisestä. Oikeuskanslerille kannelleista suurin osa on sairastuneiden vanhempia.

THL:stä on korostettu, että yhteistyö lääkeyritysten kanssa on normaalia asiantuntijalaitokselle.

Lähteet: YLE Uutiset