Energiajuomien ystävät juovat myös paljon alkoholia

Korkean kofeiinipitoisuuden sisältämien energiajuomien säännöllinen nauttiminen lisää riskiä tulla alkoholin liikakäyttäjäksi. Havainto perustuu yhdysvaltalaisen Marylandin yliopiston tekemään tutkimukseen, jossa tutkittiin yli 1 000 opiskelijan juomien kulutusta.

Tiistaina julkistetun tutkimuksen mukaan ne opiskelijat, jotka joivat energiajuomia päivittäin tai viikoittain, joivat myös alkoholia useammin ja isompina kerta-annoksina kuin ne opiskelijat, jotka nauttivat energiajuomia vain silloin tällöin tai eivät laisinkaan. Energiajuomia paljon juovilla oli myös suurempi riski tulla alkoholista riippuvaiseksi.

Energiajuomien suurkuluttaminen korreloi tilastoissa myös alkoholista johtuvien ongelmien määrän lisääntymisenä. Tällaisia ongelmia olivat esimerkiksi muistikatkokset, loukkaantumiset sekä krapulan takia oppitunneilta poissaolemiset.

Tutkimuksen tulokset julkistettiin samalla, kun Yhdysvalloissa on käynnissä kiivas keskustelu uudentyyppisistä juomista, jotka sisältävät sekä kofeiinia että alkoholia ja joita markkinoidaan pääasiassa nuorille kuluttajille. Viisi osavaltiota ja useat yliopistot ovat kieltäneet kofeiinia ja alkoholia yhdistelevät juomat.