Työntekijä paiskii tehokkaimmin hommia yli 40-vuotiaana

Työntekijä on tuottavimmillaan töissä 40 - 50 -vuotiaana. Uudet tutkimukset kumoavat vanhat käsitykset tuottavuuden heikkenemisestä työntekijän vanhetessa. Muutosta selittää töiden muuttuminen vähemmän fyysisiksi.

Kotimaa
Työntekijöitä avokonttorissa.
Yle

Uusien saksalaistutkimusten mukaan yrityksessä työntekijän suurin tuottavuus ajoittuu 40:n ja 50 ikävuoden välille. Vielä 50 - 60 -vuotiaidenkin työnteko on tehokkaampaa kuin alle 40-vuotiaiden. Tutkimuksissa arvioitiin seitsemää miljoonaa saksalaista työntekijää yli 8 000 yrityksessä. Suomalaistutkijat ovat saaneet samantyyppisiä tuloksia.

Professori Pekka Ilmakunnas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sanoo, että 1800-luvulta lähtien työntekijän tuottavuutta on ajateltu käänteisen U-käyrän muotoisena. Siinä U saavuttaa huippunsa melko nopeasti ja alkaa laskea, kun fyysinen työkyky heikkenee eikä kokemus ei riitä korvaamaan heikkenemistä. Enää käännetty käyrä ei kurvaa alaspäin, sillä nykyisin ei vaadita samaa fyysistä voimaa kuin aikaisemmin.

- Olen tehnyt suomalaisella aineistolla tutkimusta. 1980-luvun ja 1990-luvun alun aineistoilla näyttäisi, että jos tutkitaan yritysten tuottavuutta ja selitetään sitä työntekijän keski-iällä , vielä 1990-luvun alkupuolella tuottavuus näyttäisi olevan käänteinen U-käyrä, mutta uudemmassa aineistossa vanhemmalla iällä ei enää ole selvää ikävaikutusta tuottavuuteen, sanoo professori Pekka Ilmakunnas.

1980- ja 1990 -lukujen jälkeen työn luonne on olennaisesti muuttunut, raskasta fyysistä työtä tekee enää arviolta neljännes tai viidennes työntekijöistä.

Tuottavuudessa painaa enemmän koulutus kuin fysiikka

- Sellaiset ikäluokat, joilla oli alhainen koulutus, ovat jo jääneet pois työelämästä. ,1990-luvun iso rakennemuutoskin, jolloin osa perinteisestä tehdastyöstä hävisi, selittää muutosta, jatkaa Ilmakunnas.

Työkyky ei saksalaistutkimusten mukaan enää alene iän mukana. Samaa sanoo myös työterveyden professori Clas-Håkan Nygård Tampereen yliopistosta. Ikä alentaa tuottavuutta vain raskaissa, fyysisissä töissä. Yleinen toimintakyky ei laske enää niin paljon työikäisenä, että se laskisi tuottavuutta.

- Vanhemmat työntekijät kompensoivat toimintakyvyn alenemista jollain muulla tavoin, kuten tiedolla, taidolla tai kokemuksella. He ovat usein erittäin sitoutuneita työhön ja motivoituneita. Kaikkia kompensaatiomekanismeja ei tunnetakaan vielä, selvittää professori Clas-Håkan Nygård.

- Puhutaan hiljaisesta, kokemuksen tuomasta tiedosta. Sitä pystytään parhaiten siirtämään niin, että laitetaan vanhemmat ja nuoremmat työntekijät työskentelemään yhdessä. Yrityksissä, joissa on monipuolinen ikärakenne, on parempi tuottavuus, sanoo puolestaan professori Pekka Ilmakunnas.

- Työt vaativat nykyisin yhä enemmän sosiaalista taitoja, tiimeissä, ryhmissä ja palveluissa.Työntekijän sosiaalinen toimintakyky, miten tullaan toimeen työpaikalla, kasvaa iän mukana ja on parhaimmillaan 50 - 60 -vuotiaana. Samoin henkinen työkyky kasvaa hyvin pitkään, ja jos ei tule mitään sairauksia, se on riittävä työelämän aikana, sanoo työterveyden professori Clas-Håkan Nygård Tampereen yliopistosta.

Tutkimukset kumoavat ennakkoluuloja ja myyttejä iästä

Tilastokeskuksen pitkäaikaisten palkkatilastojen mukaan työntekijöiden palkat eivät juuri nouse yli 40-vuotiailla, vaikka työteho olisi vasta silloin parhaimmillaan. Uudet tutkimukset työtehosta ja tuottavuudesta kuitenkin kumoavat ennakkoluuloja ja vähentävät ikäsyrjintää työelämässä.

- Se, mitä tutkimuksissa jo tiedetään, on, että tuottavuus ei olennaisesti riipu iästä. Se on myytti, sanoo professori Clas-Håkan Nygård.

Nygård sanoo, että Suomi on ollut edelläkävijöitä työuran pidentymistutkimuksissa. Nyt muuallakin maailmalla tehdään runsaasti samantyyppistä tutkimusta. Neljä viime kuukautta professori Clas-Håkan Nygård on vieraillut eri maissa ja tutustunut näihin tutkimuksiin. Joka puolella tutkitaan, miten työuria voidaan pidentää jopa maissa, joissa on runsaasti nuoria kuten Kiinassa ja Intiassa, ja joissa syntyvyyden oletetaan laskevan voimakkaasti.

- Ikätilastot kertovat, että muutaman kymmenen vuoden päästä ne maat ovat ihan samassa tilanteessa. Niissä on silloin hyvin paljon ikääntyneitä työntekijöitä, jotka halutaan pitää työelämässä. Tilanne tulee ensin meillä länsimaissa mutta leviää ihan kaikkialle, sanoo professori Clas-Håkan Nygård.

Lähteet: Yle Uutiset / Helena Ala-Mettälä