1. yle.fi
  2. Uutiset

Suikkilantiestä sataman valtaväylä

Turun tämän vuoden mittavin tiehanke Suikkilantien perusparannus on käynnistynyt. Kaikkiaan 18 miljoonaa euroa maksava hanke sujuvoittaa Suikkilantien liikennöintiä sekä ohjaa sataman raskaan liikenteen pois kaupungin ruutukaava-alueelta.

tieverkot
Tietyömies.
YLE / Heikki Rönty

Tulevaisuudessa sataman raskas liikenne ohjataan käyttämään reittiä Pansiontie-Suikkilantie-valtatie 8 ja sieltä edelleen kehätielle sekä valtateille 9, 10 tai 1.

Suikkilantie muuttuu Pansiontien ja Valtatie 8 väliseltä osalta nelikaistaiseksi. Lisäksi kaikkiin Suikkilantien risteyksiin tulee liikennevalot, ja eritasoliittymien ramppijärjestelyjä parannetaan. Esimerkiksi sataman suunnasta valtatielle 8 käännyttäessä tulee uusi silmukkaramppi.

Kevyt liikenne puolestaan saa uuden sillan Naantalintien yli ja lisäksi uusitaan kolme alikulkukäytävää.

Ensi vuoden lopulle jatkuvat työt ovat alkaneet tiistain Jyrkkälän ja Härkämäen alueella, kertoo urakoitsijan projektipäällikkö Janne Ilmonen Työyhteenliittymä Satamasta.

- Parhaillaaln teemme vielä vamistelevia töitöä tulevia liikennejärjesteleyjä varten, mutta vähitellen päästään varsinaisiin parannustöihin, sanoo Ilmonen.

Hänen arvionsa mukaan huhtikun loppupuolella tietöiden vaikutus alkaa jo näkyä.

-Työmaalle tehdään kiertotiet kahteen paikkaan, ja lisäksi myös siltatyö käynnistyy huhti-toukokuun vaihteessa. Kiertotie tulee Suikkilantielle Jyrkkälän kohdalle ja toinen moottoritielle, siltatyö puolestaan on uusi kevyen liikenteen ylikulkusilta, joka rakennetaan Naantalintien yli, summaa Ilmonen.

Hänen mukaansa liikenne Suikkilantiellä kulkee normaalisti tietöiden aikanakin, mutta aika ajoin saattaa tulla viivytyksiä.

Suikkilantien perusprannustyöt maksavat kaikkiaan 18 miljoonaa euroa. Kulut jaetaan puoliksi Turun kaupungin ja Liikenneviraston kesken.

Lähteet: Yle Turku

Lue seuraavaksi