1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Pikavipeille esitetään korkokattoa

Oikeusministeriön työryhmä haluaa rajoittaa voimakkaasti pikaluottojen korkoa. Työryhmä esittää, että alle tuhannen euron luottojen korko saisi olla enintään 36 - 50 prosenttia. Myös pikaluottojen kieltäminen on ollut esillä, mutta työryhmän mielestä hintasääntely on parempi keino puuttua pikaluottojen ongelmiin.

Kuva: Anssi Leppänen / Yle

Työryhmä toteaa, että hintasääntely ei estäisi kokonaan pienehköjen kertaluottojen tarjoamista, mutta vähentäisi todennäköisesti merkittävästi nykyistentyyppisten pikaluottojen tarjontaa.

Työryhmä ehdottaa alustavasti korkorajaksi 36 - 50 prosenttia, tarkka prosenttiraja päätettäisiin jatkovalmistelussa.

Korkokatto koskisi alle tuhannen euron luottoja. Sen ulkopuolelle jäisivät hyödykesidonneiset luotot, kuten luotot, jotka liittyvät osamaksulla ostettaviin tuotteisiin.

Tilastokeskuksen mukaan keskimääräinen pikaluotto oli viime vuoden lopulla noin 243 euroa ja todellinen vuosikorko lähes 900 prosenttia.

Työryhmä huomauttaa, että pikaluottoja koskevat velkomusasiat käräjäoikeuksissa ovat lisääntyneet huomattavasti. Pieniä, alle 300 euron saatavia koskevia velkomustuomioita annettiin viime vuonna noin 82 000, kun niitä vuonna 2005 annettiin alle 3 000.

Oikeudenkäyntikuluja halutaan alentaa

Työryhmä esittää myös, että lisämaksullisen tekstiviestipalvelun käyttö kiellettäisiin kaikessa luottosuhteeseen liittyvässä asioinnissa. Se huomauttaa, että tällaiset palvelut vaikeuttavat kokonaiskuvan saamista luoton hinnasta.

Lisäksi työryhmä haluaa, että oikeudenkäyntikuluja summaarisissa velkomusasioissa alennetaan. Oikeudenkäyntikulujen tulisi työryhmän mielestä vastata nykyistä paremmin sitä työtä ja niitä kustannuksia, joita haastehakemuksen laatimisesta velkojalle koituu. Tämä ehdotus koskisi kaikki velkoja, ei vain pikaluottoja.

Lisäksi työryhmä edellyttäisi pienten luottojen tarjoajilta nykyistä tarkempaa kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa keskiviikkona oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

Henriksson toteaa, että lainsäädäntöä on tiukennettava pikaluotoista aiheutuvien velkaongelmien vähentämiseksi. Oikeusministeriön työryhmän mietintö lähtee nyt laajalle lausuntokierrokselle, ja Henriksson sanoo arvioivansa palautteen pohjalta, mitä mallia hän ehdottaa vietäväksi eduskunnalle.

Pienlainayhdistys vastustaa

Suomen Pienlainayhdistys on jättänyt työryhmän mietintöön eriävän mielipiteensä. Yhdistys muun muassa katsoo, ettei ehdotetulle korkokatolle ole perusteita.

12 pienlainayhtiötä edustavan yhdistyksen mukaan työryhmän esitys merkitsisi alle tuhannen euron lainojen lainakulujen leikkaamista jopa 85 - 95 prosenttia nykyisestä.

- Näin valtava muutos lainakuluihin merkitsisi käytännössä koko elinkeinon kieltämistä, yhdistys katsoo. Se myös arvioi, että velkaantuminen vauhdittuisi, kun tarjolla olisi jatkossa vain yli tuhannen euron luottoja.

Finanssialan keskusliitto esittää, että jatkovalmistelussa selvitettäisiin vielä tarkemmin sääntelyn vaikutuksia muihin kulutusluottoihin kuin pikaluottoihin.