Jätteen määrän kasvu taittui

Yhdyskuntajätteiden määrän vuosikausia jatkunut kasvu taittui viime vuonna. Yhä suurempi osa jätteestä hyödynnettiin kierrätysmateriaalina tai polttamalla. Asukasta kohden yhdyskuntajätettä syntyi viime vuonna 478 kilogrammaa, kertoo Tilastokeskus.

Kotimaa

Tilastokeskuksen mukaan jätemäärä väheni viime vuonna edellisvuodesta 7,4 prosenttia.

Yhdyskuntajätteestä noin 60 prosenttia kertyy kotitalouksista. Loppuosa syntyy palvelualoilla, erityisesti kaupassa ja terveydenhoidossa.

Kotitalouksien kulutusmenot supistuivat viime vuonna 1,8 prosenttia ja palvelualojen liikevaihto 7,5 prosenttia.

Yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin materiaalina tai polttamalla ennätykselliset 54 prosenttia. Kaatopaikoille viedyn yhdyskuntajätteen määrä laski edellisvuodesta peräti 16 prosenttia.

Kaatopaikat aiheuttavat 3-4 prosenttia kasvihuonekaasuista. Biohajoava osa kaatopaikkojen sekajätteestä tuottaa metaania hajotessaan.

Lähteet: YLE Uutiset