Ounasjoessa epäpuhtauksia Helpin alueella

Ounasjoen vedenlaatu on heikentynyt Helpin alueella Kittilässä rauta- ja fosforikuorman vuoksi. Lapin Ely-keskus mittasi joen vedenlaadun Helpin kylän kohdalta syksyllä sen jälkeen, kun paikalliset asukkaat kertoivat veden olleen poikkeuksellisen likaista kesän ajan.

luonto
YLE Sauli Antikainen

Tämän olivat huomanneet myös Lohinivan ja Alakylän asukkaat.

Ely-keskus havaitsi elo-lokakuun aikana tehdyissä mittauksissa, että fosfori- ja rautapitoisuudet Helpin alueella olivat korkeat. Epäpuhtaudet olivat lähtöisin metsäojitus- ja auraustöistä Ounasjokeen laskevan Akanojan valuma-alueella.

Muissa mittauksissa Kittilän kohdalla Ounasjoella vedenlaatuongelmia ei havaittu.

Lapin Ely-keskus seuraa Ounasjoen vedenlaadun tilannetta Helpissä vuoden ajan. Jos ongelmat jatkuvat, on ojitusalueella parannettava vesiensuojelurakenteita.

Lähteet: YLE Lappi