Kasvihuonekaasuja ilmakehässä ennätysmäärä

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavien kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä nousi viime vuonna ennätyssuureksi, kertoo YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO.

Hiilidoksidin, metaanin ja dityppioksidin pitoisuudet kasvoivat viime vuonna huolimatta kansainvälisestä taloustaantumasta, WMO kertoo.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli viime vuonna 38 prosenttia korkeampi kuin esiteollisella ajalla vuonna 1750 ja metaanipitoisuus 158 prosenttia korkeampi.

WMO varoittaa ilmaston lämpeneminen voi johtaa siihen, että metaanipäästöt entisestään lisääntyvät, kun arktinen jääpeite sulaa ja kosteikkoalueiden sademäärät kasvavat.

Nämä päästöt voivat WMO:n mukaan olla syynä siihen, että ilmakehän metaanipitoisuus on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana, kun edeltävän vuosikymmenen ajan pitoisuus oli pysytellyt kutakuinkin samalla tasolla.

Metaanipäästöistä noin 60 prosenttia on peräisin ihmisen toiminnasta, loppuosa on luonnollisia päästöjä.