OECD: Suomen on parannettava työntekijöiden kuntoutusta

OECD:n mukaan Suomessa on toimittu hyvin työkyvyn ylläpidossa, mutta kuntoutusjärjestelmää olisi uudistettava.

Kotimaa

Työterveyshuolto Suomessa on laadultaan Euroopan kärkeä. Työnantajien omavastuu työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista on vähentänyt työkyvyttömyyseläkkeelle lähtöä ja sairauspoissaoloja.

Kuntoutusjärjestelmää järjestö kuvaa pirstaloituneeksi ja vaatii sen yksinkertaistamista ja tehostamista.

Valtiosihteeri Eeva Kuuskoski muistuttaa, että SATA-komitea teki ehdotuksia juuri pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantamiseksi.

- Osa niistä on jo toteutunut, osa on valmisteilla, Kuuskoski sanoo.

OECD:n raportti, Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers, julkaistiin tänään Lontoossa. Raportissa arvioidaan 13 OECD-maan etuusjärjestelmiä ja työvoimapolitiikkaa, ja kuinka ne tukevat työkyvyn ylläpitoa.

Lähteet: YLE Uutiset