Jyväskylän ruokailukasvatukselle tunnustusta

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa kehitetty Sapere-menetelmä palkittiin vuoden painonhallintapalkinnolla lihavuustutkijoiden syyspäivillä. Palkinto myönnettiin painonhallintaa edistävästä toiminnasta, joka perustuu tutkittuun tietoon lihavuuden ehkäisystä.

Jyväskylä
Eksoottinen hedelmä vaatii lähempää tarkastelua.
Miltä ruoka tuntuu? Sapere-menetelmässä kokeileminen on sallittua.YLE Keski-Suomi

Aistien avulla ruokamaailmaan kasvattavan Sapere-menetelmän pyrkimyksenä on, että lapsi kasvaa rohkeaksi ja omasta terveydestään huolehtivaksi aikuiseksi. Tavoitteena on iloisesti ja myönteisesti ruokaan suhtautuva lapsi, jonka ruokamieltymykset rikastuvat ja kiinnostus ruokamaailmaan kasvaa.

Jyväskylä on yksi hankkeessa mukana olevista kaupungeista ja ensimmäinen menetelmän varhaiskasvatukseen soveltanut kunta Suomessa. Jyväskylässä Sapere-menetelmää varhaiskasvatuksessa käyttää tällä hetkellä 14 päiväkotia.

Menetelmä antaa lapsille mahdollisuuden tutustua ruoka-aineisiin sekä ruokiin aistiensa ja aistikokemustensa kautta.

Hyvät tulokset kannustivat jatkamaan

Sapere-ruokakasvatusmenetelmää kokeiltiin varhaiskasvatuksessa ensimmäistä kertaa Jyväskylän kaupungin päivähoidossa vuosina 2004-2005. Taustalla olivat havainnot lasten ruokailutottumusten urautumisesta jo varhaislapsuudessa kansanterveydellisesti huolestuttavaan suuntaan.

Kokeilun tulokset Jyväskylässä osoittivat, että uusi menetelmä tukee lasten terveellisten ja monipuolisten ruokatottumusten kehittymistä. Saperen havaittiin innostavan ja rohkaisevan lapsia tutkimaan, ilmaisemaan, kokeilemaan ja iloitsemaan ruokamaailmasta aistikokemusten ja yhteisen tekemisen kautta.

Menetelmän levittämiseen saatiin maa- ja metsätalousministeriön Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman rahoitus vuosille 2009-2010.

Laajempaan levitykseen

Yhteistyötä menetelmän levittämiseksi tehdään Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän kesäyliopiston, Turun kaupungin ja Turun yliopisto kanssa. Muut hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Turku, Äänekoski, Viitasaari, Pihtipudas, Hankasalmi, Keuruu ja Laukaa.

Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta vuodelle 2011 sosiaali- ja terveysministeriöltä. Mikäli rahoitus myönnetään, alkaa Sapere-menetelmää ja lasten ruokakasvatusta syventämään ja kehittämään lähes 100 päivähoidon yksikköä 23 kunnasta ympäri Suomea.

Lähteet: YLE Keski-Suomi