Soiden ja peltojen lintulajit taantuvat Hämeessä

Muutokset luonnossa näkyvät Kanta-Hämeen lintuhavainnoissa. Juuri valmistunut Suomen Lintuatlas 2006-2010 -hanke kertoo, että lajisto on muuttunut aikaisempiin kartoituksiin verrattuna.

linnut
Peltosirkku.
Yle

Kanta-HämeLintuatlakseen lintuharrastajat kartoittavat pesivät linnut koko maassa. Kanta-Hämeen atlasvastaava Ilkka Hakala kertoo Kanta-Hämeen maakunnan olevan varsin hyvin kartoitettu.

Lintuatlaksen kattavuus on parantunut huomattavasti sen jälkeen, kun havainnot on voinut kirjata verkkoon. Näin havainnoitsijat eivät tee päällekkäistä työtä.

Kanta-Hämeessä on uusia lintulajeja, mutta täältä on myös lajeja hävinyt.

- Lajisto on muuttunut aika paljon. Että osa lajeista on vähentynyt ja uusia tullut tilalle. Tyypillisesti heikoilla ovat lajit jotka pesivät soilla, elikkä jotkut kahlaajat, jotkut peltolajit, tyyppiä kuovi ja peltosirkku. On niitä muitakin, mutta nämä ainakin. Muutama vesilintulaji on lähestulkoon kadonnut meiltä, kertoo Ilkka Hakala.

- Uusia pesimälajeja on mm. merikotka, joka on pesinyt parina vuonna Kanta-Hämeessä. Toinen merellinen laji merihanhi pesi Vanajavedellä viime vuonna. Mikä minua ilahduttaa, niin suurharvinaisuus valkoselkätikka on selkeästi yleistynyt täällä Kanta-Hämeessä ja eteläisellä Pirkanmaalla. Eli se on pystynyt muodostamaan pienen pesivän kannan tänne Hämeeseen, iloitsee Ilkka Hakala.

Lähteet: YLE Häme