Kirjastoilla ei ole oikeuksia e-kirjojen lainaamiseen

Moni kirjasto lainaa jo sähkökirjojen lukulaitteita. Lukulaitteet sisältävät satoja kirjoja, mutta vain sellaisia, joiden tekijän kuolemasta on tullut kuluneeksi 70 vuotta. Tällaiset teokset ovat tekijänoikeusvapaita. Tuoreempia e-kirjoja kirjastot eivät voi tarjota, sillä niillä ei ole siihen oikeuksia.

kulttuuri

Kirjastojen lainaustoiminnan tekee mahdolliseksi tekijänoikeuslakiin sisältyvä rajoitus. Sen mukaan kerran ostettua fyysistä kirjaa saa lainata vapaasti eteenpäin. Sähköisen e-kirjan kohdalla tällaista lainausmahdollisuutta ei kuitenkaan ole.

Lain silmissä paperikirjan ja e-kirjan lainaaminen ovat tyystin eri asioita, kertoo hallitusneuvos Jorma Waldén opetusministeriöstä.

Kirjastonhoitaja Heikki Poroila on perehtynyt kirjastoja koskeviin tekijänoikeusasioihin.

- Kansainvälinen immateriaalioikeuksia valvova järjestö WIPO hyväksyi vuonna 1996 uuden tekijänoikeussopimuksen, jonka yhtenä perusideana oli se, että verkkoteosten tekijänoikeudet ovat sataprosenttisesti oikeudenhaltijalla. Fyysisessä maailmassa tähän on olemassa poikkeuksia, eli esimerkiksi kirjasto voi lainata aineistoa, eikä sen tarvitse pyytää siihen erikseen lupaa elokuvia lukuun ottamatta, Poroila sanoo.

Poroila itse suhtautuu skeptisesti siihen, löytääkö kirjasto jalansijaa e-kirjamarkkinoilta.

Sähköinen kirjamarkkina hakee muotoaan

Alustavia keskusteluita asiasta on käyty, mutta sähköiset kirjat ovat ilmiönä niin uusi, että aiheesta vallitsee sekä kustantamoissa että kirjastoissa suuri hämmennys.

- Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kustantaja ei voi luovuttaa eteenpäin mitään sellaista, mitä se ei ole tekijältä saanut. Tällaisia sähkökirjoihin liittyviä kysymyksiä ei vanhoissa sopimuksissa ole tietenkään huomioitu. Siellä on siis iso viidakko taustalla ennen kuin päästään eteenpäin, kertoo Suomen kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho.

Laihon mukaan kustantamoille on tärkeintä, että kirjastot jatkossakin ostavat saman määrän kirjoja kuin lainaavat. Yhtä e-kirjaa voisi nimittäin kopioida äärettömiin. Ongelmana on myös sopivan myyjäportaan puuttuminen. Kirjastoille kirjoja välittävät BTJ ja Kirjavälitys eivät vielä tarjoa uusia e-kirjoja.

- Muissa Pohjoismaissa e-kirjat ovat jo kirjaston arkea, kertoo Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta.

Esimerkiksi Ruotsissa kirjastot ovat tarjonneet uutuuskirjojen e-versioita jo vuosien ajan. Siellä palvelu perustuu kustantajien yhdessä perustamaan myyntiportaaliin, josta kirjastot tekevät e-kirjaostonsa. Kirjaston asiakkaat saavat lainata vain tietyn määrän e-kirjoja kuukausittain, jotta järjestelmän kustannukset eivät nouse liian kalliiksi kirjastolle.

E-kirjamarkkinoita sekoittaa tällä hetkellä se, että tarjolla on paitsi lukuisia erilaisia lukulaitteita, myös eri tiedostomuotoihin tallennettuja sisältöjä, eli itse kirjoja. Kaikki lukulaitteet ja tiedostomuodot eivät ole yhteensopivia keskenään. Ajan myötä selviää, mitkä laitteet ja tallennemuodot yleistyvät standardiksi.

Lähteet: Radion kulttuuriuutiset / Sarianna Kankkunen