Nelostien remontti suoristi Toivakan mutkat

Nelostien liikenne muuttuu sujuvammaksi, kun pitkään ja hartaasti odotettu ja rakennettu uusi tielinjaus Vaajakosken eteläpuolella avattiin liikenteelle tänään. Kaikki uudet väylät Lusin ja Vaajakosken välillä ovat nyt käytössä.

Kotimaa
Nelostietä on jo uusittu Jyväskylän eteläpuolella
Nelostietä on jo uusittu Jyväskylän eteläpuolellaYLE Keski-Suomi / Alpertti Rieskjärvi

Keski-SuomiAlunperin tänä vuonna piti valmistua vain Oravasaaren ja Kanavuoren välinen 12 kilometrin tieosuus. Työt etenivät kuitenkin niin nopeasti, että koko tiejakso Kanavuoren ja Toivakan välillä saatiin liikennöitävään kuntoon ennen talvea, lähes vuoden etuajassa.

Tänään liikenteelle avattu tieosuus ei ole vielä täysin valmis. Uusilta ohituskaistoilta puuttuu paikoin keskikaiteita ja myös osa valaistuksesta sekä hirviaidoista on vielä rakentamatta. Lisäksi ajoratamerkinnät jäivät talven takia puutteelliseksi. Koko hanke valmistuu syyskesällä 2011.

Nelostietä on parannettu Lusin ja Vaajakosken välillä yhteensä 110 kilometrin matkalla. Uutta tielinjaa on noin 30 kilometirä ja vanhaa on parannettu 50 kilometrin matkalla. Tieosuudelle rakennettin 18 kokonaan uutta ohituskaistaa, uusia siltoja on valmistunut yhteensä 31. Ensi vuonna rakennetaan vielä kaksi uutta siltaa Joutsaan.

Vanhan tien varrella rauhoittuu

Vanha nelostien linja muuttuu 22 kilometrin matkalta seututieksi numero 644 ja säilyy jatkossakin valtion tienä. Tie toimii rinnakkaistienä hitaalle ajoneuvoliikenteelle, kevyelle liikenteelle ja erikoiskuljetuksille, jotka eivät korkeuden tai leveyden takia voi käyttää uutta moottoriliikennetietä.

Uudet linjaukset rauhoittavat merkittävästi vanhan tien varrella asuvien elämää. Vanhaa tielinjaa pitkin on jyrännyt noin 10 000 autoa vuorokaudessa, jatkossa sitä pitkin ajelee tuhatkunta autoa vuorokaudessa.

- Tämä vaikuttaa merkittävästi asukasviihtyvyyteen koko välin osalta aina Kanavuoresta Toivakan Viisarinmäkeen asti, uskoo projektipäällikkö Ari Mäkelä Liikennevirastosta.

Samaan uskotaan myös Jyväskylän kaupungilla ja Toivakan kunnassa: molemmat aikovat laittaa vanhaa tielinjaa reunustavat kaavat uusiksi.

- Olemme tehneet 10 kilometrin matkalle osayleiskaavaa, joka mahdollistaa 90 uuden omakotitalopaikan merkinnän. Niistä suurin osa on tässä vanhan nelostien ympäristössä ja sinne tulee myös yksi teollisuusaluemerkintä, kertoo kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies Toivakasta.

Tiedossa rauhallinen joulu

Toivakkalainen Pekka Syvälahti on asunut koko ikänsä, yli 70 vuotta, aivan tien varressa. Uuden tien avaamisen myötä lähimaisema muuttuu jälleen.

- Tiehän tässä on kulkenut aina. Ensimmäinen oli viiden metrin päässä ja siitä se siirtyi tuohon nykyiselle linjaukselle. Ja nyt siirtyy taas vähän etäämmälle. Kyllähän tässä on nähnyt monenlaista, Syvälahti naurahtaa.

Projektipäällikkö Ari Mäkelän mukaan vanha tie ei jää retuperälle, vaan se säilyy yhä valtion tienä. Jatkossa paineet vanhankin tien kunnostamiseen kasvavat, sillä uudet asukkaat tarvitsevat uusia teitä.

- Asumisen lisääminen tuo tietenkin paineita kevytväylien lisärakentamiselle tulevaisuudessa, Mäkelä sanoo.

Vanhan tien varrella asuvien elämään uuden tielinjan avaaminen vaikuttaa kuitenkin heti.

- Sitä on tuossa vaimon kanssa mietitty, että nyt tulee pitkästä aikaa ensimmäinen tosi rauhallinen ja hiljainen joulu ja voidaan keskittyä joulun viettoon, sanoo Pekka Syvälahti.

Bussit uusille pysäkeille

Pikavuoroliikenteen reittejä uuden tieyhteyden avautuminen muuttaa vasta vuoden alusta alkaen. Toivakan tienhaaran ja Kanavuoren välillä liikennöivät pikavuorot siirtyvät tuolloin käyttämään uutta nelostietä ja Viisarimäessä sijaitsevat pysäkit siirtyvät Toivakkaan menevältä seututieltä nelostien varteen.

Oravasaaren kohdalla oleva pikavuoropysäkki poistuu vuoden alusta käytöstä. Pikavuorot eivät vuoden vaihteen jälkeen siis pysähdy Viisarimäen ja Kanavuoren välillä.

Lähteet: YLE Keski-Suomi