1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

VTV: Biopolttoaineet kalliita ja saastuttavia

Valtiontalouden tarkastusvirasto pitää nykyisiä biopolttoaineita huonona vaihtoehtona uusiutuvaksi energiaksi. Viraston mukaan biopolttoaineet ovat kalliita eikä viljaetanolin tai kasviöljydieselin käyttö edes vähennä kasvihuonepäästöjä.

talous
Bioetanolista toivotaan uutta eloa Lakeuden Alajoen pelloille.
Viljelykasveista tehtyjen biopolttoaineiden tuottamiseen sisältyy riski, että ruoan hinta alkaa nousta maailmalla.YLE / Juha Kemppainen

VTV pitää niin sanottuja toisen sukupolven biopolttoaineita tehokkaampina päästöjen vähentäjinä. Tällaista polttoainetta on esimerkiksi hakkuutähteistä jalostettu biodiesel. Virasto huomauttaa, että viljelykasveista tehtyjen biopolttoaineiden tuottamiseen sisältyy riski, että ruoan hinta alkaa nousta maailmalla. Palmuöljyn käyttö biodieselin raaka-aineena voi puolestaan kiihdyttää sademetisen hävittämistä.

Tarkastusvirasto tyrmää myös ensi vuonna käyttöön otettavan syöttötariffiin. Takuuhintajärjestelmällä eli syöttötariffilla on tarkoitus tukea tuulivoimalla, biokaasulla, metsähakkeella ja puupolttoaineella tuotettua sähköä. VTV:n mukaan järjestelmä sitoo valtion varoja pitkälle tulevaisuuteen ja tuen määrää on mahdotonta ennakoida.

Tarkastusvirasto suosittelee ensisijaisesti edistämään energiatehokkuutta. Energian säästö vähentäisi kasvihuonepäästöjä ja pienentäisi uusiutuvan energian velvoitemäärää.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on eduskunnan yhteydessä toimiva tarkastusviranomainen, joka varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi