Yleisen asevelvollisuuden suosio laskussa

Miesten yleisen asevelvollisuuden kannatus on pudonnut suomalaisten keskuudessa kymmenen prosenttiyksikköä vuodessa. Valikoivaan varusmiespalveluun siirtymisen kannatus on kasvanut samaan aikaan yhdellätoista prosenttiyksiköllä.

Kotimaa
Sotilas juoksee metsässä kiväärin kanssa
YLE

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelutkunnan vuosittaisessa tutkimuksessa miesten yleistä asevelvollisuutta kannattaa nyt 63 prosenttia vastanneista. Viime vuonna sitä kannatti 73 prosenttia.

Valikoivaa varusmiespalvelusta kannattaa nyt 27 % vastanneista. Viime vuonna luku oli 16. Eniten kannatusta valintakriteerinä (72 %) saa oma halukkuus ja motivaatio.

Ammattiarmeijaan siirtymistä kannattaa 11 % vastanneista. Muutos viime vuoteen mahtuu tutkimuksen virhemarginaaliin.

Naisten vapaaehtoinen varusmiespalvelus yhä suosiossa

Naisten mahdollisuutta suorittaa asepalvelus vapaaehtoisesti kannattaa 94 %. Mahdollisuuden poistamista vastustaa 87 %. Naiset ovat mahdollisuuden poistamista vastaan vähän jyrkemmin kuin miehet.

Kolmannes vastanneista (35 %) kannattaa vapaaehtoista varusmiespalvelusta myös miehille.

Suomen sotilaallista liittoutumista vastustaa 67 % vastanneista. Liittoutumista kannattaa 27 % ja suunnilleen saman verran (25 %) kannattaa Suomen pyrkimistä Naton jäseneksi.

YK:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden myönteisen vaikutuksen Suomen turvallisuuteen vastaajat katsovat vähentynen selvästi. YK:n katsoo vaikuttavan myönteisesti 64 % (v. 2009 77 %), EU:n 57 % (v.2009 69 %), Etyj:n 46 % (v. 2009 55 %) ja Naton 21 % (v.2009 28 %).

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hoidettu melko hyvin

Neljä viidestä (80 %) pitää Suomen ulkopolitiikkaa erittäin tai melko hyvin hoidettuna. Kolme neljästä (76 %) katsoo, että Suomen puolustuspolitiikkaa on hoidettu hyvin.

Kaksi kolmasosaa (65 %) vastanneista katsoo, että EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on hoidettu hyvin. Reilu neljännes (27 %) pitää sitä kuitenkin huonosti hoidettuna.

EU:n rakenteilla olevan ulkosuhdehallinnon tärkeimpänä tehtävänä suomalaiset pitävät Euroopan turvallisuuden edistämistä. Tätä mieltä on 60 % vastaajista.

Seuraavina tulevat varautuminen kriisien hallintaan (41 %), sotien ja sotien uhan ehkäiseminen eri puolilla maailmaa (38 %) ja EU:n jäsenmaiden etujen puolustaminen maailmanlaajuisesti.

Vaikka EU:n toiminnan merkitys Suomen turvallisuuteen on vastaajien mielestä vähentynyt, katsoo yli kaksi kolmasosaa (71 %), että Suomen jäsenyys EU:ssa lisää turvallisuutta. Samoin osallistuminen EU:n yhteisen puolustuksen järjestämiseen (69 %) ja Suomen mukanaolo Euroopan nopean toiminnan joukoissa (51 %).

Tutkimus perustuu runsaan tuhannen henkilön haastatteluun syys-lokakuun vaihteessa.

Lähteet: YLE Uutiset