1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. professorit

Lista kärkihankkeista

professorit

Metsä ja ympäristö

Bioenergian tuottaminen puhtaasti, terveellisesti ja kestävästi (Sustainable Bioenergy, Climate Change and Health), professori Jorma Jokiniemi

Ilmastonmuutos ja metsiin liittyvät vuorovaikutukset (Changing Climate and Biological Interactions Related to Forests, CABI), professori Riitta Julkunen-Tiitto

Metsäekosysteemien uudet kaukokartoituspohjaiset seurantajärjestelmät (Multi-scale Geospatial Analysis of Forest Ecosystems), professori Matti Maltamo

Pienhiukkasten vaikutus ilmastoon: epävarmuuksien mallinnus ja minimointi (Aerosols and Climate: Reduction of Uncertainty of the Models), professori Ari Laaksonen

Terveys ja hyvinvointi

Itä-Suomen yliopiston syöpäkeskus – perustutkimuksesta klinikkaan (Cancer Center of Eastern Finland: Molecular Mechanisms of Cancer), professori Veli-Matti Kosma

Neurodegeneratiivisten aivosairauksien tautimekanismit, biomarkkerit ja uudet hoitostrategiat (Translational Identification of Biomarkers and Therapeutic Strategies for Neurodegenerative Diseases, UEF-BRAIN), professori Asla Pitkänen

Tyypin 2 diabeteksen ja insuliiniresistenssin genetiikka ja nutrigenomiikka (Systems Genetics and Nutrigenomics of Type 2 Diabetes and Insulin Resistance Related Traits, GENENUTRI), professori Markku Laakso

Uusien endovaskulaaristen hoitojen kehittäminen (Novel Endovascular Therapies in Post-genomic Area), professori Seppo Ylä-Herttuala

Uudet teknologiat ja materiaalit

Fosfori- ja/tai typpiyhdisteisiin perustuvat uudet materiaalit, teknologiat ja lääkeainemolekyylit (Novel Materials, Technologies and Drug Molecules Based on Phosphorus and/or Nitrogen Compounds), professori Jouko Vepsäläinen

Räätälöidyt materiaalit uusiin teknologioihin (Tailored Materials for New Technologies), professori Jari Turunen

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien poikkitieteellinen tutkimus – kohti parempaa diagnostiikkaa ja hoitoa (Interdisciplinary, Translational Research for Improved Diagnosis and Treatment of Musculoskeletal Diseases - Musculoskeletal Research Consortium, MSRC), professori Jukka Jurvelin

Uudentyyppisten nanorakenteisten materiaalien farmaseuttiset, biolääketieteelliset ja ympäristösovellukset (Novel Nanostructured Materials for Pharmaceutical, Biomedical and Environmental Applications, NAMBER), professori Vesa-Pekka Lehto

Uudet molekyylilääketieteen kantasoluteknologiat (Novel Stem Cell Technologies and Materials for Translational Research in Molecular Medicine, UEF-STEM), professori Jari Koistinaho

Lue seuraavaksi