Museo mielissään Armilan myynnistä

Etelä-Karjalan museossa ollaan tyytyväisiä Lappeenrannassa sijaitsevan Armilan funkkiskoulun myynnistä. Myyntipäätös edesauttaa museon amanuenssi Mikka Kurrin mukaan rakennuksen säilymistä.

museot
Armilan koulu
YLE

Koulurakennuksella ei ole vielä suojelumerkintää, mutta rakennuksen historiallinen arvo ja suojelutarve selvitetään lähiaikoina tehtävän asemakaavan muutoksen yhteydessä.

Kurrin mukaan rakennuksesta on aiemmin tehty seikkaperäinen inventointiselvitys, jonka perusteella ainakin rakennuksen julkisivua voi pitää suojelunarvoisena. Tämä voisi hankaloittaa esimerkiksi uusien parvekkeiden rakentamista.

Sisätilojen rakennushistoriallisesta arvosta ei ole vielä tietoa.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala