Lapsen etu laitettava rippisalaisuuden edelle

Papin on jatkossa ilmoitettava ripillä tunnustetusta lapsen hyväksikäytöstä. Kirkko ja viranomaiset ovat laatineet uudet ohjeet siitä, millaisissa tapauksissa vaitiolovelvollisuudesta voidaan poiketa. Luterilaisessa kirkossa on aiemmin korostettu rippisalaisuuden ehdottomuutta.

Kotimaa

Papeille annetaan uudet ohjeet, joissa painotetaan ilmoitusvelvollisuutta lasten hyväksikäyttötapausten yhteydessä. Evankelis-luterilaisen kirkon rippisalaisuutta koskevaan säännökseen kirkko ei aio kajota.

Kirkon tiedotteen mukaan jatkossa ripin tai sielunhoidon aikana tietoon tulleet hyväksikäyttötapaukset selvitetään aina ja papilla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin. Pappi voi jatkossa myös ilmoittaa tekijän tai uhrin nimen tai molemmat tapauksesta riippuen.

Uudesta ohjeesta ovat sopineet lastensuojelusta vastaava peruspalveluministeri Paula Risikko, kirkollisasioista vastaava urheilu- ja kulttuuriministeri Stefan Wallin, oikeusministeri Tuija Brax sekä kirkkoa edustanut Mikkelin piispa Seppo Häkkinen.

Osapuolet aloittivat neuvottelut kesällä. Tuolloin olivat esillä katolisen kirkon piirissä ilmi tulleet lasten hyväksikäyttötapaukset ja rippisalaisuuden sitovuus yleisesti lapsia koskevien hyväksikäyttötapausten yhteydessä.

Lähteet: YLE Uutiset