Hyppää sisältöön

Kalastuksenvalvojan oikeudet kasvavat

Lakiuudistus tuo muutoksia kalastuksenvalvontaan. Valvoja voi esimerkiksi pysäyttää veneen ja selvittää kalastajan henkilöllisyyden.

Kalastuksenvalvojien oikeudet kasvavat lakiuudistuksen myötä Kuva: YLE/Reetta Arvila

Kalastuslain uudistuksella pyritään selkeyttämään valvojan asemaa ja toimivaltuuksia erityisen koulutuksen kautta.

Kalastuksenvalvojana tulevaisuudessa voisi toimia ainoastaan ELY-keskuksen koulutuksen saanut henkilö. Vesialueen omistajan, osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan kalastusvalvontaoikeuksia supistettaisiin.

Kainuun ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Jukka Nyrönen kertoo, että kaikkia oikeuksia ei kuitenkaan poisteta vesialueen omistajilta.

- Vedenomistajalle jää oikeus tarkastaa, että seisovat pyydykset on laillisesti merkitty. Mikäli näin ei ole, niin hän voi nostaa ne pois. Laillisuuden kannalta syntyisi aika ongelmallinen tilanne, jos joku ihminen rannalta tulisi vaatimaan nähtäväksi henkilöllisyystodistusta ja kalastuskorttia tai yrittäisi pysäyttää. Hänen pitäisi osoittaa, että hän on oikeutettu tälläiseen toimenpiteeseen, Jukka Nyrönen selostaa.

Uudistuksen jälkeen kalastuksenvalvojalla on muun muassa oikeus pysäyttää kalastukseen käytettävä kulkuväline ja selvittää kalastajan henkilöllisyys. Vanhoista oikeuksista kalastuksenvalvojilla säilyy talteenotto-oikeus pyydyksen, kalastusvälineiden ja saaliin osalta.

Kalastuksenvalvontaa käsittelevä esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja läpi mennessään se tulee voimaan aprillipäivänä 2011.

.
.