RAY: Aslakin tukiyhdistys väärinkäyttänyt avustusrahoja

Raha-automaattiyhdistys RAY vaatii pelastuskopteri Aslakin tukiyhdistykseltä reilua kahta miljoonaa euroa avustusrahoja takaisin. RAY on jo tehnyt esityksen 2,2 miljoonan euron takaisinperinnästä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kotimaa
Pelastushelikopteri Aslak
Pelastushelikopteri Aslak hakee loukkaantuneen Pallaksen Nammalakurusta.YLE / Sirkku Savusalo

Aslakin tukiyhdistys kiistää rahojen väärinkäytön.

RAY:n osastopäällikkö Mika Pyykkö sanoo, että tarkastusten yhteydessä on käynyt ilmi, että yhdistys ei ole käyttänyt avustuksia niiden myöntämisen edellyttämällä tavalla.

RAY esittää takaisin perittäväksi noin 2,2 miljoonaa euroa ajalta 2008-2010, jolloin Aslakille on maksettu yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa. Takaisinperinnälle on kaksi perustetta. Ensimmäinen niistä liittyy siihen, mihin RAY:n myöntämiä rahoja on käytetty.

- Lääkäri- ja pelastuslentotoiminnan lähtökohtana on sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2005 tekemä päätös, jonka mukaan RAY vastaa aina tästä lentotoiminnasta. Sairaanhoitopiiri kullakin alueella taas lääketieteellisestä hoidosta ja yhdistys taas tarvittavasta operoinnista eli hankkii sen tarvittavan lentokaluston.

- Meidän tarkastuksissa on kuitenkin nyt tullut ilmi, että tätä meidän avustusta on käytetty myös ensihoitohenkilökunnan kuluihin. Meidän tehtävä on ollut ainoastaan maksaa Aslakin kahden ohjaajan kulut ja tässä tapauksessa avustusta on käytetty muihinkin henkilökuntakuluihin.

Aslakin henkilöstöön kuuluvat kaksi ohjaajaa, lentoavustaja ja ensihoitaja.

Myös kopterista huomautettavaa

Toinen peruste rahojen takaisinperinnälle on vuodesta 2005 käytössä ollut kopteri. Tukiyhdistyksellä on sopimus Heliflite -nimisen operaattorin kanssa.

- Se lentokopteri, jolla tätä lentotoimintaa on toteutettu niin se ei täytä kaikkia tälle toiminnalle asetettuja suoritusarvoluokitusvaatimuksia. Sen lentäminen on joltakin osin hyvinkin rajallista silloin kun enemmän kuin +5 astetta.

- Perimme avustuksia takaisin nimenomaan kesäkuukausilta, sillä silloin keskilämpötila Lapissakin on oletettavasti yli +5 astetta.

Aslakin tukiyhdistys kiistää väitteet

Aslakin tukiyhdistyksen toiminnanjohtaja Eero Anneberg kiistää kummatkin perusteet rahojen takaisinperinnälle.

- Kopterin valinnassa ja tarjouspyynnössä olemme toimineet täysin RAY:n antamien ohjeiden mukaisesti.

- Rahojen väärinkäytöstä ei ole myöskään kyse. Lähinnä tässä on mielipide-ero. Myös RAY:n osastopäällikkö Pyykkö on A-Studion ohjelmassa ilmoittanut, että nämä ovat tulkinnallisia asioita. Tulkitsemme asioita erilailla.

Anneberg sanoo, että yhdistyksen asiakirjat tulevat osoittamaan, että yhdistys on toiminut sopimusten mukaisesti. Anneberg myös korostaa, että RAY on antamassaan tarkastuskertomuksessa todennut, että yhtiön taloudenpidossa ei ole huomautettavaa.

Esityksestä oikaisuvaatimus

Mahdollisesti takaisin perittäviä miljoonia yhdistykseltä ei löydy. Aslakin tämän vuoden budjetti on noin 3,3 miljoonaa euroa.

- No eihän meillä sellaisia rahoja ole. Sehän on ihan absurdi tilanne. Yhdistyksen mielestä tämä RAY:n takaisinperintäesitys on ylipäätään raju ja kohtuuton. Yhdistykselle on vähän epäselvää, että mihin tällä pyritään.

Yhdistys tekee RAY:n esityksestä oikaisuvaatimuksen. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan asian käsittely menee vuodelle 2011.

RAY:n tuki pelastus- ja lääkintähelikoptereille loppuu vuoden vaihteessa, jonka jälkeen toiminta rahoitetaan valtion budjetista.

Lähteet: YLE Lappi / Suvi Kivelä