Huhtiniemen kylpylähanke myötätuulessa

Lappeenrannan teknisen lautakunnan puheenjohtajan Kyösti Harjun mukaan Huhtiniemen kaavamuutos on nyt varmemmalla pohjalla kuin aikaisemmin. Myös asukasyhdistys toivottaa kylpylän tervetulleeksi.

Kuva: Buildia Oy

Harjun mukaan yli kaksi vuotta valmistelussa ollut kaavaehdostus on nyt paljon parempi kuin aikaisemmin, mm. sen vuoksi, että rakennettavaa aluetta on pienennetty ja suojeltavaa aluetta vastaavasti suurennettu.

Kaava tulee teknisen lautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta.

Myös Kuusimäen asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tanja Karppinen pitää uutta tarkentunutta kylpylähotellihanketta tervetulleena, mm. sen alueelle mukanaan tuomien palveluiden vuoksi.

Alueen asukkaiden joukosta löytyy monenlaisia mielipiteitä. Karppisen mukaan on myös niitä, jotka näkevät kylpylähankkeessa peikkoja ja pelkäävät mm. rantaraitin puolesta.