1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kosteikot

Pien-Saimaan pelastaminen jatkuu

Lappeenrannan hulevedet aiotaan ohjata Pien-Saimaaseen kosteikkojen kautta. Kosteikot viivyttävät purkuputkista tulevaa ravinnepitoista vettä. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt ensimmäiselle kosteikolle rahat.

kosteikot
Sinilevää
Sinilevää Pien-Saimaalla heinäkuun lopulla 2009.YLE Etelä-Karjala

Kosteikoilla viivytetään hulevesien valumista vedenlaatuongelmista kärsivään Pien-Saimaaseen. Ensimmäistä kosteikkoa aletaan rakentaa Sunisenselän tuntumaan ensi vuonna, kertoo Päivi Uski Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta.

Kosteikon tarkempi paikka selviää ensi vuoden alussa, kun sitä koskeva yleissuunnitelma on tehty. Suunnitelmassa selvitetään, missä kosteikosta olisi suurin hyöty.

Kosteikkoja on suunniteltu myös Viipurin vanerin tontille, Huhtiniemeen ja Skinnarilan kampusalueelle.

- Nämä ovat alueen rakennuttajien vastuulla. Esimerkiksi Viipurin vanerin alueelle on suunniteltu maanalainen hulevesien viivytys. Se on edistyksellinen ratkaisu, Päivi Uski sanoo.

Skinnarilan kampusalueelle on puolestaan tulossa erillinen viivytysallas. Nykyinen purku-uoma puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Myös Huhtiniemen kaavaan on kirjattu periaatteet hulevesien johtamisesta imeytyksen kautta Pien-Saimaaseen.

Pengertien purku ei paranna vedenlaatua

Eri toimien vaikutusta Pien-Saimaan vedenlaatuun on selvityttänyt Lappeenrannan saudun ympäristötoimi.

Selvityksen mukaan Saimaanharjun eteläpuolisen pengertien purkaminen ei paranna Pien-Saimaan veden laatua.

Vedenlaadun parantamiseksi tarkoitettujen pumppaamojen vaikutuksesta on saatu myös alustavia tuloksia. Selvityksen mukaan veden pumppaaminen Maaveden kautta Riutanselälle ja Sunisenselälle ei aiheuta Maaveden pohjasedimenttien karkaamista. Pumppauksen alkuvaiheessa Riutanselän fosforitaso kuitenkin nousee, mutta se alenee myöhemmin.

Osa selvityksestä on vielä kesken, joten lopullisia tietoja pumppaamojen vaikutuksesta veden laatuun ei ole vielä tiedossa.

Sammonlahden pääviemäri putsattu

Lappeenrannan Vesi on kunnostanut Sammonlahdessa tämän vuoden aikana toistakymmentä kaksoiskaivoa ja Sunisenlahden jätevesipumppaamon. Ympäristötoimen mukaan jätevesien ei pitäisi enää päästä sekoittumaan sadevesiin.

Sammonlahden rannassa kulkevan pääviemärin kunto on tarkastettu loppuvuoden aikana. Viemäri on puhdistettu hiekasta ja muusta padottavasta aineksesta.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala

Lue seuraavaksi