Hyppää sisältöön

Hyvinvointi lisääntyy - köyhimpien tilanne synkkenee

Samaan aikaan kun suomalaisten terveys on kohentunut ja elämänlaatu on korkea, tulo- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet. Lapsia elää nyt köyhyysrajan alapuolella saman verran kuin 1970-luvun alkupuolella, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) "Suomalaisten hyvinvointi 2010" -raportista.

Kuva: YLE

Suomalaisten elämänlaatu on yleisesti ottaen korkea aina myöhäiseen ikään saakka. Elämänlaatu on kuitenkin terveyden ja toimintakyvyn tapaan riippuvainen sosiaalisesta asemasta.

Eniten elämänlaatua heikentävät työttömyys ja toimeentulotuella eläminen sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olo. Erityisiin riskiryhmiin kuuluvat työttömät ja heikosti koulutetut nuoret sekä 80 vuotta täyttäneet vanhukset.

Kotitalouksien raportoimat toimeentulo-ongelmat ovat keskimäärin vähentyneet, lukuun ottamatta köyhyysrajan alapuolella tai vähimmäisturvan varassa olevia kotitalouksia. Perusturvan varassa olevista työttömistä kotitalouksista neljä viidestä elää alle suhteellisen köyhyysrajan.

Maalla voidaan aiempaa paremmin

Suurin muutos kahden vuoden takaiseen verrattuna on, että suomalaisten hyvinvointi haja-asutus alueilla on kohentunut, kun taas kaupungeissa stressataan enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Alueelliset erot ihmisten kokemassa hyvinvoinnissa ovatkin raportin valossa pienemmät kuin mitä perinteiset taloudelliset tilastot kertovat. Esimerkiksi asuinympäristöjen väliset erot toimeentulossa ovat vähäisiä.

THL selvitti suomalaisten hyvinvointia nyt neljännen kerran.