Hallitus: Terrorismin uhka on Suomessa pieni

Suomen hallitus pitää terroritekojen uhkaa vähäisenä. Asia käy ilmi tänään nuijitusta yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Se linjaa, millaisia uhkia hallitus pitää Suomessa mahdollisina. Esimerkiksi pahimmiksi potentiaalisen suuronnettomuuden aiheuttajiksi hallitus katsoo ydinvoimalat ja muut vaarallisen aineen laitokset.

Kotimaa

Periaatepäätöksessä mainitaan, että terrori-iskut ovat epätodennäköisiä Suomessa. Kansainvälisessä järjestäytyneessä rikollisuudessa Suomi on edelleen reunamaa. Kuitenkin esimerkiksi Yhdysvaltain ja suurten Nato-maiden edustustot ja tilat Suomessa voivat olla terrori-iskujen kohteina.

Turvallisuusstrategiassa on lueteltu yhteensä 13 erilaista uhkamallia. Potentiaalisesti pahimpien suuronnettomuuksien aiheuttajia ovat teollisuudessa esimerkiksi ydinvoimalat.

Suuronnettomuuksien syynä ovat tavallisesti inhimilliset virheet tai teknisten järjestelmien viat, strategiassa todetaan.

Lähteet: YLE Uutiset