Närästyslääkkeet altistavat keuhkokuumeelle

Osa närästyksen ja vatsaoireiden hillitsemiseen käytettävistä lääkkeistä näyttää altistavan keuhkokuumeen kehittymiselle, tuore katsaustutkimus osoittaa. Yhteyttä on epäilty aiemminkin, mutta näyttö asiasta on ollut ristiriitaista.

Kanadan lääkäriliiton CMAJ-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 31 aikaisemman tutkimuksen yhteisanalyysiin, ja ne viittaavat riskin liittyvän kahteen lääkeryhmään, protonipumpun estäjiin ja histamiini2-reseptorin salpaajiin, jotka estävät vatsahapon eritystä.

Kyseisiä lääkkeitä käyttävien keuhkokuumeriski oli tulosten mukaan noin neljänneksen suurempi kuin muiden potilaiden. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtä lääkitykseen liittyvää keuhkokuumetta jokaista kahtasataa niillä hoidettua sairaalapotilasta kohden, tutkijat laskivat. Koko väestössä vaikutus saattaa olla vielä suurempi.

Protonipumpun estäjät ja histamiini2-reseptorin salpaajat kuuluvat eniten käytettäviin lääkkeisiin maailmassa, joten niihin liittyvä keuhkokuumeriski koskettaa potentiaalisesti hyvin monia. Tämän vuoksi tutkijat suosittavat, että lääkärit harkitsevat tarkoin ennen kuin määräävät lääkkeitä etenkin sellaisille potilaille, jotka ovat muutenkin keuhkokuumeille alttiita.