Rasismi- ja viharikosten rangaistuspykäliin tiukennuksia

Hallitus esittää rasismi- ja viharikosten määrittelyä netissä tarkennettavaksi. Hallitus haluaa tiukentaa pykäliä muun muassa siksi, että niitä voitaisiin soveltaa rasististen rikosten lisäksi paremmin myös muihin viharikoksiin.

Kotimaa
Mies käyttää kannettavaa tietokonetta.
Rangaistavaksi tulisi aiempaa selvemmin kirjoitusten levittämisen lisäksi niiden esilläpito - riippumatta siitä, kuka on varsinainen kirjoittaja.

Rangaistavaksi tulisi aiempaa selvemmin rasismi- ja vihakirjoitusten esilläpito levittämisen lisäksi. Esimerkiksi rasistiseen väkivaltaan kehottavien kirjoitusten esilläpito omilla nettisivuilla tai yhteisöpalvelujen ryhmissä olisi aiempaa selvemmin rangaistavaa, vaikka ei olisi itse kirjoituksia kirjoittanutkaan.

- Jos on kysymys esilläpidosta tai levittämisestä, niin kyllä, Facebook ei siltä osin ole sen kummemmin suojassa lainsäädännöltä ja lailliselta yhteiskunnalta kuin mikä tahansa aidanvieri tai yleisönosasto, oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) kertoo.

Hallituksen esityksen mukaan rikoslakiin pitäisi lisätä erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikosmerkistö. Uuden törkeän rikoksen enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.

Pykäliä voisi soveltaa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon.

Kiihottamissäännösten ulottaminen ns. viharikoksiin selkeytettäisiin niin, että rikoksen vaikuttimina mainittaisiin erityisesti uhrin ihonväri, syntyperä, vakaumus tai seksuaalinen suhtautuminen tai vammaisuus. Viharikosten rangaistavuus ulotettaisiin koskemaan myös oikeushenkilöitä, kuten yhteisöjä ja yhdistyksiä.

Lakimuutoksella on tarkoitus saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasismin vastainen lisäpöytäkirja ja EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös.

Esityksessä korostetaan sananvapauden merkitystä säännöksiä sovellettaessa. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole tarkoitus rajoittaa vapautta keskustella yhteiskunnallisesti merkityksellisistä asioista.

Lähteet: YLE Uutiset