1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Jääurheilu

Nokia selvittää harjoitushallihanketta

Nokian kaupunginhallitus haluaa lisäselvityksiä lähtemistä mukaan paikallisten jääurheiluseurojen ehdottamaan harjoitushallihankkeeseen. Jääurheiluseurat olisivat valmiita vastaamaan nykyisen hallin ja sen yhteyteen rakennettavan harjoitushallin toiminnasta erilaisin kunnalta saatavin sitoumuksin.

Niitä ovat mm. osallistuminen uuden hallin rakentamiseen, lainojen takaaminen sekä vuosittainen tuki 20 vuoden ajan.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi hankkeeseen sisältyvien taloudellisten ja toiminnallisten riskien kartoittamiseksi, sekä kaupungin etujen varmistamiseksi aiesopimusta koskevassa luonnoksessa.