Kuntaliitto ja MTK arvostelevat esityksiä

Suomen Kuntaliitto sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ovat tyytymättömiä Martti Hetemäen verotyöryhmän mietintöön. Kuntaliiton mielestä esitykset heikentäisivät kuntien taloutta, MTK taas paheksuu maatalouden harjoittajien ja pienyritysten verotuksen kiristymistä.

talous

Työryhmän esitys yhteisöveron korvaamisesta valtionosuuksilla johtaisi siihen, että kunnat tulisivat entistä riippuvaisemmiksi valtiosta. Samalla kuntien motiivia kehittää elinkeinotoiminnan edellytyksiä ja olisi teknisesti erittäin vaikeata toteuttaa, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

Työryhmän esittämästä 2 miljardin euron ansiotulojen keventämisestä merkittävä osa kohdistuu käytännössä kuntien verotuloihin. Työryhmä ei ole esittänyt miten ansiotuloverojen kevennykset kompensoitaisiin kunnille, Kietäväinen toteaa.

Kuntaliitto vaatii, että ansiotuloverojen kevennykset tulee tehdä mahdollisimman pitkälti valtion veroista. Kuntien veropohjaa pitää laajentaa ohjaamalla jäteveron tuotto ja osa pääomaverotuloista kuntapalveluihin.

Kuntaliitto ei hyväksy, että kuntien osuus yhteisöveron tuotosta siirretään valtiolle. Jos verokantaa alennetaan työryhmän esityksen mukaisesti, tulee kuntien osuutta yhteisöverosta nostaa.

Liitto asettaa kyseenalaiseksi, onko veronkevennyksiin ylipäätään varaa nykyisellä julkisen talouden kestävyysvajeen tasolla. Valtiovarainministeriön viime keväänä tekemän arvion mukaan kunnallisveroon kohdistuu seitsemän prosenttiyksikön nostotarve vuoteen 2030 mennessä, Kietäväinen muistuttaa.

MTK vastustaa pääomaveron nostoa

MTK ei hyväksy pääomaveron nostoa, koska kiristäisi maa- ja metsätaloudenharjoittajien sekä pienten yrittäjien verotusta. Maataloudenharjoittajien pääomatulo-osuuden verotus sekä puun myyjän verotus kiristyisivät ilman, että he saisivat hyödyntää yhteisöveroasteen kevennystä, järjestö sanoo tiedotteessaan.

MTK vaatii, että pääomatulon verotus on säilytettävä kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja verotuksen pitää kannustaa yrittäjyyteen. Suomalaista omistajuutta ja pääomien sijoittamista Suomeen tulee edistää.

Järjestö painottaa myös, että verotuksen on oltava pitkäjänteistä ja johdonmukaista.

Lähteet: YLE Uutiset