Itämeren tilan kohentamiselle kunnianhimoinen tavoite

Hallitus ehdottaa lakimuutosta, joka tavoittelee Suomen merialueiden tilan kohentamista hyväksi vuoteen 2020 mennessä. Uudet EU:n meristrategiadirektiivin mukaiset säännökset edellyttävät viranomaisia laatimaan merenhoidon suunnitelman ja toimenpideohjelman.

luonto

Ympäristöministeriön hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laineen mukaan tavoite on hurja.

- Direktiivihän koskee kaikkia merialueita EU-alueilla. Meillä on Suomessa jo tosin muun muassa Helcomin kautta hyvät suunnitelmat ja suhteet olemassa. Lakimuutoksen myötä merensuojelua toteutetaan kuitenkin entistä suunnitelmallisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Ensimmäisen kansallisen merenhoitosuunnitelman on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2012. Suunnitelmassa esitetään Itämeren tilan keskeiset ongelmat sekä suunnitellaan ne toimenpiteet, joilla hyvään tilaan pyritään.

Vesienhoidosta annetun lain lisäksi lakiehdotus aiheuttaa muutoksia myös ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin. Ehdotetut lait on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian.

Itämeren kuormituksesta 90 prosenttia on peräisin maa-alueilta.

Lähteet: YLE Uutiset