Verotyöryhmä poistaisi asuntolainan korkovähennyksen

Verotuksen uudistamista pohtinut Martti Hetemäen työryhmä on jättänyt loppuraporttinsa. Työryhmä ehdottaa, että asuntolainan korkovähennys poistetaan asteittain. Kotitalousvähennystä esitetään pienennettäväksi nykyisestä 60 prosentista 50 prosenttiin.

talous
Remonttimies kantaatikkaita
Hetemäen työryhmä julkisti tulenaran raporttinsa: kulutusveroja kiristettäisiin ja asuntolainojen korkovähennys poistuisi.

Työryhmä haluaa siirtää verotuksen painopistettä maltillisesti työn verotuksesta kulutuksen verottamiseen.

Arvonlisäveroa tulisi raportin mukaan kiristää. Sekä vakioverokantaa että kahta alennettua verokantaa nostettaisiin kaksi prosenttiyksikköä. Työryhmän mukaan jatkossa tulisi kuitenkin pyrkiä yhtenäisempään verokantaan.

Asuntolainojen koroista on tähän asti saanut vähentää verotuksessa 28 prosenttia. Työryhmä ehdottaa, että vähennysoikeutta pienennetään tasaisesti seuraavat 20 vuotta. 20 vuoden kuluttua vähennysoikeutta ei enää olisi.

Työryhmä haluaa uudistuksella tasoittaa omistus- ja vuokra-asumisen verokohtelua. Nykyjärjestelmä on sen mukaan ongelmallinen siksikin, että suuri osa verotuesta menee keski- ja suurituloisille samalla kun yhteiskunta pyrkii muillla tavoin tukemaan pienituloisia.

Lisäksi työryhmä haluaisi kiristää energia- ja ympäristöverotusta sekä terveydelle haitallisten tuotteiden kuten makeisten verotusta.

Yhteisövero kunnilta valtiolle

Kuntien osuus yhteisöverosta pitäisi työryhmän mielestä siirtää valtiolle, joka pystyy paremmin kantamaan veron tuottoon liittyvät riskit. Kuntien tulomenetykset tulisi korvata ensisijaisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.

Työryhmä katsoo, että kiinteistöveron osuuden kuntien verotuloista tulee kasvaa tuntuvasti. Kiinteistöveron painopistettä siirrettäisiin maapohjan verotukseen ja maapohjalle määritettäisiin veroprosentit erikseen. Maapohjan verokannan alarajaa korotettaisiin.

Työryhmässä korostetaan, että noin 250 sivun verouudistusmietintöä pitää katsoa kokonaisuutena.

Työryhmä jätti väliraporttinsa jo kesäkuussa. Valtiovarainministerin syyskuussa 2008 asettaman työryhmän tavoitteena on ollut hahmotella verojärjestelmää, joka tukee entistä paremmin kestävää talouskasvua sekä kestävää julkisten palvelujen ja etuuksien rahoitusta.

Hetemäki: Suomesta ei olla tekemässä tasaveromaata

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Martti Hetemäki kiistää, että esitys veisi Suomea kohti tasaverotusta. Hän korostaa, että kulutusverojen korottaminen nostaisi Suomen näissä veroissa Ruotsin tasolle, eikä Ruotsi suinkaan ole tasaveromaa.

Hetemäen mukaan tuloeroja Suomessa on kasvattanut pääomaverotuksen keveys. Työryhmä kiristäisi pääomaverotusta.

Esitysten tarkoitus on parantaa talouskasvua ja edistää työllisyyttä yhä avoimemmassa taloudessa sekä korjata epäoikeudenmukaisuuksia. Tältä pohjalta pakettia on arvioitava, Hetemäki sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset