"Aurinkobensan" kehittämiseen miljoonarahoitus

Euroopan tiedeneuvosto on myöntänyt Turun yliopiston koordinoimalle PhotoBioFuel-hankkeelle lähes miljoonan euron rahoituksen. Hankkeessa tutkitaan auringonvalon muuttamista suoraan polttoaineeksi.

tiede
Aurinko ja pilviä.
YLE

Kollegiumtutkija Patrik Jonesille myönnetty-rahoitus on suuruudeltaan 916 000 euroa. Nelivuotinen projekti alkaa vuoden 2011 alussa.

Hankkeessa kehitetään uusiutuvien hiilivetypolttoaineiden tuottamiseen tarvittavia komponentteja. Näitä ovat mm. entsyymejä tuottavat geenit.

Jonesin mukaan uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ei ole pelkästään vaihtoehtoista vaan myös välttämätöntä, sillä kyse on rajallisia lähteitä käyttävien, ei-kestävien energiakäytäntöjen korvaamisesta.

- Jo nyt meillä on olemassa valmis, laajamittainen teknologia uusiutuvan sähkön tuottamiseen. Suurena haasteena on kehittää teknologiaa uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon, mieluiten niin, että olemassa olevaa jakelu- ja loppukäyttöinfrastruktuuria ei tarvitsisi korvata kokonaan uudella, Jones kertoo.

Polttoaineiden biologinen tuotanto, ns. bioenergia, on Jonesin mukaan yhä yksi tärkeimmistä ja houkuttelevimmista mahdollisuuksista saavuttaa tämä tavoite.

- Bioenergia on kuitenkin edelleen enimmäkseen teoreettinen käsite, ainakin maailmanlaajuiseen energiatuotantoon vaikuttavassa mittakaavassa, lukuun ottamatta viimeaikaista kehitystä bioetanolin ja biodieselin tuotannossa, Jones toteaa.

Lähteet: YLE Turku