1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

KKO: Laiton lakko ei ole syy bonuksien maksamatta jättämiselle

Laittomaan työtaisteluun osallistuminen ei ole korkeimman oikeuden (KKO:n) mukaan syy evätä työntekijöiltä tulospalkkiota. KKO on tuominnut Stora Enso Ingerois Oy:n maksamaan bonukset myös laittomaan lakkoon vuonna 2006 osallistuneille työntekijöille. KKO ei muuttanut Kouvolan hovioikeuden aikaisemmin antamaa päätöstä.

Kuva: YLE

Päätös koskee Toimihenkilöunionin (TU:n) toukokuussa 2006 toimeenpanemaa vuorokauden mittaista lakkoa. Työtuomioistuin tuomitsi lakon työrauhavelvoitteen vastaisena laittomaksi. Stora Enso Ingerois kieltäytyi myöhemmin maksamasta unioniin kuuluneille toimihenkilöille tulospalkkioita vuodelta 2006.

Yhtiö vetosi tuolloin ehtoon, jonka mukaan laittomaan työtaistelutoimenpiteen aiheuttama taloudellinen menetys voitaisiin vähentää siihen osallistuneiden bonuksista.

Asiakokonaisuuteen liittyy myös kolmen muun yhtiön samankaltaiset tapaukset, joita KKO ei ottanut käsiteltäväkseen. Näissä tapauksissa valitusluvan hakijoina olivat Stora Enso, Kymenso ja Strora Enso Publications Papers sekä iso määrä yksityishenkilöitä. Näin ollen Kouvolan hovioikeuden päätös, jonka mukaan yhtiöt velvoitetaan maksamaan bonukset, jää voimaan.

Ehto rajoitti yhdistymisvapautta

KKO:n mukaan yhtiö oli voinut yksipuolisesti liittää työtaisteluehdon vuotta aikaisemmin tulospalkkiojärjestelmään, mutta ehdon sisältö ei kuitenkaan ollut vapaasti työnantajan päätettävissä.

Oikeuden mukaan työnantajan asettama ehto oli perustunut hyväksyttävään liiketaloudelliseen tavoitteeseen eli laittomien lakkojen ehkäisemiseen. Ehdolla pyrittiin kuitenkin rajoittamaan työntekijöiden yhdistymisvapautta työsopimuslain vastaisesti.

KKO katsoi, että työsopimuslaissa säädettyyn yhdistymisvapauteen kuuluu myös oikeus osallistua työntekijäjärjestön järjestämään työtaistelutoimeen. KKO:n mukaan kyseistä oikeutta ei ole Suomessa rajoitettu työehtosopimus- tai työsopimuslain säännöksillä.

Stora Enson Suomen viestintäjohtaja Päivi Kauhasen mukaan yhtiössä aiotaan tutustua KKO:n päätökseen huolellisesti.

- Vastaavanlaisia toimihenkilöiden kanteita on vireillä käräjäoikeuksissa eri puolilla maata. Vie viikkoja, kun selvitämme KKO:n ennakkopäätöksen luonnetta ja sen vaikutuksia muihin tapauksiin. Samalla käymme tietenkin läpi myös yhtiömme henkilöstöpolitiikkaa.

TU:ta seuranneen Ammattiliitto Pron mukaan oikeuden päätös koskee noin 200 Oulun ja Anjalankosken storaensolaista toimihenkilöä. Liiton mukaan Stora Enso määrättiin korvaamaan yhteensä noin 200 000 euroa korkoineen.