Suomalaistutkimus: Epileptikot kuolevat nuorena muita useammin

Epilepsiaa lapsuudesta saakka sairastavat kuolevat nuorina selvästi todennäköisemmin kuin muu väestö. Varhain kuolevat pääosin potilaat, joiden epilepsiaa ei saada oireettomaksi, selviää suomalaistutkimuksesta.

terveys

Emeritusprofessori Matti Sillanpään vetämässä tutkimuksessa 254:ää suomalaisepileptikkoa seurattiin poikkeuksellisen pitkään, keskimäärin 40 vuoden ajan. Osallistujat olivat alle 16-vuotiaita seurannan alkaessa vuonna 1964. Heidän epilepsiansa oli todettu keskimäärin kahden kolmen vuoden iässä.

Seurannan aikana neljännes osallistujista kuoli, mikä on jopa kolme kertaa enemmän kuin samanikäisten kuolleisuus yleensä. Runsaat puolet kuolemista liittyi epilepsiaan. 30 prosenttia niistä oli selittämättömiä äkkikuolemia, 15 prosenttia epilepsiakohtauksia ja 10 prosenttia hukkumiskuolemia.

Yleensä potilaat olivat kuollessaan parikymppisiä, mutta myös nuorempien ja vanhempien kuolleisuus oli tavallista suurempaa, tutkijat kirjoittavat.

Suurin osa kuolleista sairasti aktiivista epilepsiaa, joka oli oireillut edeltävän viiden vuoden aikana. Tällaisista potilaista esimerkiksi 12 ihmistä 100:sta kohtasi äkillisen ja selittämättömästä syystä johtuvan kuoleman 40 vuoden aikana, kun oireettomista epileptikoista niin kuoli vain seitsemän 100:sta.

Suurimmassa vaarassa olivat symptomaattista epilepsiaa sairastavat, jotka ovat neurologisesti poikkeavia jo ennen epilepsian toteamista. Heidän kuolleisuutensa oli suurta jo lapsuudessa ja johtui usein epilepsiaa edeltävistä syistä. Tuntemattomasta syystä johtuvaa epilepsiaa sairastavat eivät kohdanneet äkkikuolemia ennen 14 vuoden ikää.

Tulokset julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim