Vuorelaan suunnitellusta louhinnasta halutaan mielipiteitä

Siilinjärven Vuorelan teollisuusalueen laajennuksen louhinnasta kerätään mielipiteitä. Vajaan viiden hehtaarin alueelta louhittaisiin pintamaata sekä kalliota yhteensä lähes 660 000 kuutiometrin verran.

Vuorela, Siilinjärvi

Kiviainestenottoa jatkuisi noin 2 - 5 vuotta. Toiminnan päätyttyä alueelle rakennettaisiin kiinteistöjä teollisuus-, liike- toimisto- ja varastokäyttöön.

Louhintaan ei ryhdytä, mikäli teollisuusalueen laajennukselle ei ole riittävää kysyntää. Alue on nykyisin metsätalousmaata.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kansalaisten ja muiden tahojen mielipiteitä helmikuun 8. päivään mennessä. Erityisesti näkemyksiä toivotaan hankeen lähialueen asukkailta.

Hanketta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 11. tammikuuta Vuorelan Kunnonpaikassa.

Lähteet: YLE Savo