Suomalainen sosiaalityöntekijä syyttää köyhyydestä köyhää itseään

Tuoreen tutkimuksen mukaan pohjoismaalaiset sosiaalityöntekijät suhtautuvat köyhyyden syihin samoin kuin muutkin ihmiset. Kaikissa Pohjoismaissa sosiaalityöntekijä selittää köyhyyden yleisimmin sillä, että vahvemmat ryhmät syrjivät heikompia.

Kotimaa
Ihmisiä kaväelemässä kauppakeskuksen käytävällä
YLE

Työntekijän työkokemuksen pituus vaikuttaa köyhyyteen suhtautumiseen. Pitkän työuran tehnyt syyttää köyhyydestä suurella todennäköisyydellä epäoikeudenmukaista yhteiskuntaa.

Maiden välillä on kuitenkin eroja. Yhteistä pohjoismaista mallia tutkijat eivät löydä sosiaalityöntekijöiden köyhyysselityksistä. Ruotsalaisten ja norjalaisten sosiaalityöntekijöiden näkemyksissä on paljon samankaltaisuutta.

Tutkitut suomalaiset kannattavat useita köyhyyden selitysmalleja. Suomalaiset eroavat kuitenkin muihin verratessa siinä, että he syyttävät yksilöä ja hänen valintojaan enemmän kuin sosiaalityöntekijät muissa Pohjoismaissa.

Tutkijat yllättyivät tuloksesta, sillä sosiaalityöntekijöiltä vaaditaan Suomessa korkeampi koulutus kuin muissa Pohjoismaissa. Aiempien tutkimusten mukaan korkeakoulutetut todennäköisesti sanovat köyhyyden syyksi sosiaaliset rakenteet.

Suomessa kaikki kyselyn vaihtoehdot saivat kannatusta. Tutkijat tulkitsevat tämän kuvaavan sitä, että suomalaiset sosiaalityöntekijät tekevät työtään keskenään hyvin erilaisten ihmisryhmien kanssa.

Tutkimus tehtiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessa sähköinen kysely tehtiin syksyllä 2007. Kysely lähetettiin sosiaalityöntekijöille sähköpostitse. Osoitteet saatiin ammattiliitto Talentialta. Kyselyyn vastasi lähes 1 300 sosiaalityöntekijää, 60 prosenttia kyselyn saaneista.

Tutkimuksen julkaisi Yhteiskuntapolitiikka-lehti.

Lähteet: YLE Uutiset