Vesijärvi yksiin kansiin

Lahden Vesijärvestä kootaan suuri tietopankki. Pilottihankkeessa kerätään samaan tietokantaan tutkimustietoa järvestä sekä erilaisia vedenlaadun mittareita. Kesällä 2011 käyttöönotettava tietojärjestelmä on tarkoitettu niin asiantuntijoille kuin yrityksille mutta myös järveä käyttäville kansalaisille.

Vesijärvi, Lahti
Tutkijat keräävät näytteitä Vesijärveltä
Helsingin yliopiston tutkijat keräämässä näytteitä Vesijärveltä kesällä 2005.YLE / Juha-Petri Koponen

Vedenlaatupalvelusta voi nähdä mm. järven lämpötilan sekä mahdollisia sinileväesiintymisiä.

Tutkijat voivat seurata palvelusta mm. automaattisten mittausasemien tuloksia sekä vaikka satelliittikuvia järvestä.

Vesijärvestä on olemassa paljon tutkimuksia mutta ongelmana on ollut tiedon sirpaleisuus, joka on hankaloittanut tutkijoiden työtä.

- Pahimmillaan jokin tärkeä tieto löytyy yksittäisen tutkijan läppäristä ja se luonnollisesti hankaloittaa muiden asiantuntijoiden työtä. Yhteinen tietokanta tuleekin helpottamaan huomattavasti tutkimustyötä, uskoo projektipäällikkö Saku Anttila Suomen ympäristökeskuksesta.

Vesijärvi on vedenlaatupalvelun kehittämisessä pilottikohde Suomessa. - Järvi soveltuu hyvin pilotiksi, koska tutkimustietoa on jo paljon ja automaattisia mittausasemia on useita, sanoo Anttila.

Koekäyttöön parin vuoden päästä

800 000 euron hankkeen päärahoittajat ovat Vesijärvisäätiö sekä TEKES, jonka Vesijärvi-ohjelmaan projekti kuuluu. Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen lisäksi hankkeessa ovat mukana mm. Teknilinen korkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto sekä yrityksiä.

Varsinaisen tietojärjestelmän rakentaa lahtelainen Avenlan Oy.

Palvelun pitäisi olla kokeilukäytössä kesällä 2011 ja tavoitteena on, että se olisi heti ensivaiheessa myös kansalaisten käytettävissä.

Mitä sinä haluat tietää?

Seuraavat puolitoista vuotta hankkeessa kerätään tietoa ja rakennetaan tietoteknisiä puitteita. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen vedenlaatupalvelusta tulee.

Internettiin aukeaa piakkoin kyselylomake, jossa kartoitetaan mitä kansalaiset ja yritykset haluavat Vesijärvestä tietää.

Lähteet: YLE Lahti