1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Kemin kaivoksessa riittää malmia jopa sadoiksi vuosiksi

Outokummun Kemin kaivoksen malmivarannot ovat luultua suuremmat. Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusraportin mukaan kromimalmia sisältävä muodostuma jatkuu kahden - kolmen kilometrin, mahdollisesti jopa neljän kilometrin syvyyteen.

Outokumpu on aloittanut jälleen louhinnan maanalaisella kaivoksella Kemissä. Kuva: YLE / Perämeri

Raportin mukaan myös kromiittikerros jatkuu aiemmin arvioitua syvemmälle. Kemin malmi- ja mineraalivarantojen on aiemmin arvioitu riittävän 70-80 vuodeksi, mutta nyt saatujen tietojen perusteella on mahdollista, että louhittavaa riittäisi jopa sadoiksi vuosiksi myös suunnitellun tuotannon kaksinkertaistamisen jälkeen.

Outokummulla on valmius ja suunnitelma laajentaa kaivosta ja kaksinkertaistaa ferrokromituotanto, sanoo Outokummun toimitusjohtaja Juha Rantanen. Kemin kaivos tuottaa kromirikastetta Outokummun Tornion ferrokromitehtaan raaka-aineeksi.

Kemin kaivos on EU:n ainoa kromikaivos. Tällä hetkellä Kemissä louhitaan malmia 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Rantanen toivoo ydinvoimapäätöstä

Kemin kaivoksen todetut malmivarat ovat noin 37 miljoonaa tonnia. Näiden lisäksi mineraalivarantojen määrä on noin 87 miljoonaa tonnia ja ne on arvioitu yhden kilometrin syvyyteen asti. Toimitusjohtaja Juha Rantanen iloitsee uusista tutkimustuloksista.

- Tieto mahdollisuudesta jatkaa kaivostoimintaa pitkälle tulevaisuuteen on erittäin myönteinen uutinen. Meillä on kaikki valmiudet ja suunnitelmat kaivoksen laajentamiseen ja ferrokromituotannon kaksinkertaistamiseen tarvittaessa. Investointipäätöksemme uudelleenarviointi liittyy taloudellisen tilanteen ja markkinoiden lisäksi energiakysymyksiin, sillä ferrokromin tuotanto vaatii erittäin paljon sähköä. Edullisen ja vakaahintaisen sähkön saatavuuden turvaamiseksi Outokumpu on mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa, sanoo Rantanen.

Seismisiä mittauksia tehtiin Kemin kaivoksen alueella huhti-toukokuussa 2008. Kaivoksen mineraalivarantoja ei päivitetä näiden tulosten perusteella, vaan se tehdään vasta tulevaisuudessa kairaustiedon lisääntyessä.

Kemin kaivos on EU-alueen ainoa kromikaivos. Kromiittiesiintymä löydettiin vuonna 1959 ja tuotanto käynnistyi vuonna 1968. Kaivos tuottaa kromirikasteita Outokummun oman ferrokromitehtaan raaka-aineeksi.

Kaivoksella ollaan tyytyväisiä

Outokummun Kemin kaivoksella Elijärvellä ollaan erittäin tyytyväisiä esiintulleeseen tietoon. Kaivoksen johtajan Antti Pihkon mukaan tutkimusten tulos voi osaltaan vaikuttaa siihen, että ferrokromin tuotanto tuplataan jo lähiaikoina. Samalla myös itse kaivoksen toimintaa voidaan ryhtyä kehittämään varmalta pohjalta.

- Viiden vuoden kuluttua meillä on kenties tuplavauhti päällä. Joka tapauksessa rupeamme lähivuosina suunnittelemaan syventämistä. Nyt näyttää siltä, että seuraava syventäminen ei tule olemaan viimeinen syventäminen, sanoo Pihko.

Kaivoksen malmi on lähes pystysuorassa eli nyt annetun tiedon mukaan luvassa olevat uudet potentiaaliset malmivarannot sijaitsevat nykyisin tiedossa olevien malmien alapuolella.

- Tämä merkitsee sitä, että me mennään yhä syvemmälle ja syvemmälle. Meidän tämänhetkinen virallinen malmiarvio indikoi malmit yhteen kilometriin ja uusi tieto antaa ymmärtää, että siitäkin mennään monta kertaa syvemmälle, jopa kahteen ja puoleen kilometriin tai vieläkin syvemmälle, sanoo Pihko.