1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pitkäaikaishoito

Pitkäaikaissairaiden lasten hoitoa halutaan parantaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa etsitään toimivampaa hoitomallia pitkäaikaissairaille lapsille. Elokuussa alkaneessa Perheen parhaaksi yhteistyössä -projektissa haetaan malleja, jotka auttaisivat perheitä jaksamaan ja jotka turvaisivat hoidon jatkuvuuden nykyistä paremmin.

Ongelmaksi on koettu muun muassa se, että tieto ei kulje erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Nykyisellään tieto pikemminkin jakautuu: erikoissairaanhoidossa on paras tieto lapsen sairaudesta, mutta perusterveydenhuollossa on tietoa myös perheen tilanteesta ja paikallisisesti tarjolla olevista tukiverkoista.

Tavoitteena on yhteistyömalli, jossa olisi huomioitu lapsen ja perheen tilanteesseen vaikuttavat tekijät, kun lapsi joutuu sairaalahoitoon tai kotiutuu sieltä. Tykesin rahoittamassa projektissa ovat mukana Saarijärvi-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastenyksiköt, Keski-Suomen ADHD-yhdistys ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Karstulan yhdistys.