Kittilä ja Kolari puoltavat valtauksia

Kittilän ja Kolarin kunnat puoltavat jälleen uusia valtaushakemuksia. Valtauksia hakevat Lappland Goldminers Oy ja Akkerman Exploration -yhtiö.

Kolari

Lappland Goldminers Oy haluaa jatkaa Kuivasalmen paliskunnan poronhoitoalueella kullan etsintää. Valtausalue on 8,8, hehtaaria.

Akkerman Exploration -yhtiö taas haluaa etsiä muun muassa rautaa ja titaania lähes 600 hehtaarin alueelta Kittilässä ja Kolarissa. Osa valtauksesta sijaitsee Alakylän ja Kolarin paliskuntien poronhoitoalueella ja Natura-alueella.