Säteilyturvakeskus rajoittaisi lasten kännykän käyttöä - Nokia eri mieltä rajoituksista

Säteilyturvakeskus kehottaa rajoittamaan lasten matkapuhelimen käyttöä. STUK toteaa kannanotossaan, etteivät tähän mennessä tehdyt tutkimukset ole osoittaneet matkapuhelimen säteilyllä olevan terveydellisiä haittavaikutuksia, mutta kaikista vaikutuksista ei tiedetä.

Kotimaa
Nuoria matkapuhelimineen
Mika Kanerva

Lapset ovat matkapuhelinten suhteen erityisasemassa, koska he ehtivät käyttää niitä pidempään kuin puhumisen aikuisena runsaat kymmenen vuotta sitten aloittaneet. Matkapuhelinten pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvaa riskiä ei voida lopullisesti arvioida ennen kuin puhelimia on käytetty useita vuosikymmeniä, STUK toteaa. Lisäksi lasten aivot vielä kehittyvät, jopa noin 20-vuotiaaksi saakka.

Matkapuhelinten käyttöä voi STUK:n mukaan rajoittaa esimerkiksi suosimalla puheluiden sijaan tekstiviestejä. Lisäksi vanhemmat voivat rajoittaa puheluiden määrää ja kestoa sekä opastaa lapsia käyttämään handsfree-laitetta, joka pienentää merkittävästi altistusta. Myös puhumista huonossa kentässä tai liikkuvassa autossa tai junassa kannattaa välttää.

STUK ei pidä kuitenkaan perusteltuna kieltää lasten matkapuhelimen käyttöä kokonaan. Mukana kulkeva puhelin edistää osaltaan turvallisuutta, koska se helpottaa yhteydenpitoa vanhempien kanssa.

Matkapuhelin voi häiritä sydämentahdistinta

STUK myös muistuttaa, että matkapuhelin saattaa häiritä sydämentahdistimen toimintaa. Yleensä tämä on vaaratonta, mutta voi aiheuttaa epämielyttäviä tuntemuksia, kuten sydämentykytystä. Defibrillaattorilla varustettu tahdistin voi myös häiriintyessään aiheuttaa vaarallisen sähköpulssin sydämeen.

Sydämentahdistinpotilas voi käyttää matkapuhelinta turvallisesti, jos puhelimen etäisyys tahdistimen elektroniikkaosasta ja elektrodijohdoista on vähintään 20 senttiä. Käytännössä siis esimerkiksi handsfree-laitetta käytettäessä puhelinta ei kannata pitää povitaskussa.

Nokia: STUKin kehotus ei perustu tutkimukselle

Nokia on eri mieltä Säteilyturvakeskuksen kannanoton kanssa. Kännykkävalmistajan mukaan STUKin kehoitus rajoittaa lasten matkapuhelinkäyttöä ei perustu uusiin tieteellisiin tutkimuksiin.

Nokian mukaan terveyssyistä ei lastenkaan tarvitse käyttää hands free -laitteita. Yhtiö luottaa, että lasten vanhemmat kuitenkin itse päättävät mikä omalle lapselle on parasta.

Nokian johtaja Mark Durrant sanoi YLE uutisille uskovansa, että varoitus lasten kännykänkäytöstä on vain varovaisuustoimenpide. Yhtiö arvelee STUKin haluavan vain painottaa kännykkä-varovaisuutta vaikka uusia tieteellisiä todisteita kännyköiden vaaroista ei ole löytynyt.

Nokia ei halua kommentoida asiaa enempää. Yhtiön mukaan asia koskee koko kännykkäteollisuutta eikä niinkään Nokiaa.

Lähteet: YLE Uutiset