Kalliokiviainesten käyttö lisääntyy

Keski-Pohjanmaan kiviaines- ja pohjavesivarat sekä niiden yhteensovittaminen on tutkittu.

pohjavesi

Tutkimustulosten mukaan maakunnasta ei enää löydy uusia merkittäviä hiekka- ja soraesiintymiä, sanoo geologi Salla Valpola Geologian tutkimuskeskuksen Länsi-Suomen yksiköstä.

Tämän vuoksi kiviainestenotto siirtyy kasvavassa määrin kalliokiviaineksen ja korvaavien ainesten käyttöön.

Nykyiset pohjavesivarat ovat riittävät, mutta ne kaipaavat suojelua ja myös järkevää käyttöä.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa