Pitkät työpäivät voivat heikentää älyllistä suoriutumiskykyä

Pitkät työpäivät voivat heikentää älyllistä suoriutumiskykyä, ilmenee Työterveyslaitoksen ja Lontoon yliopiston yhteistyönä tehdystä tutkimuksesta.

Kotimaa
Toimisto
YLE

Kyseessä on Työterveyslaitoksen mukaan tiettävästi ensimmäinen laaja seurantatutkimus maailmassa, jossa työpäivän pituuden ja älyllisen suoritumiskyvyn muutoksia on selvitetty toistomittauksin.

Tutkimuksen mukaan pitkää päivää tekevät nukkuivat vähemmän kuin muut, potivat enemmän masennusoireita ja käyttivät enemmän alkoholia kuin normaalipituista päivää tekevät. Nämä tekijät voivat heikentää aivojen toimintaa ja vaikuttavat siten suorituskyvyn heikkenemiseen.

Tutkimusprofessori Mika Kivimäen mukaan tutkimusjoukon seurantaa jatketaan myös tulevaisuudessa. Kivimäen mukaan on tärkeää selvittää, ovatko muutokset pysyviä ja lisäävätkö pitkät työpäivät myös dementian vaaraa.

Suomessa ylitöitä tehdään eniten kuljetusalalla ja tietotyössä.

Tutkimukseen osallistui 2 214 keski-ikäistä englantilaista Whitehall II -tutkimuksessa mukana olevaa julkishallinnon työntekijää, joille tehtiin viisi erilaista älyllistä suoriutumista mittaavaa tehtävää vuosina 1997-1999 ja 2002-2004.

Lähteet: YLE Uutiset