Stressi ja univaikeudet lisäävät selkäkivun riskiä

Terveellisten elämäntapojen ylläpitämisellä näyttäisi olevan pidempiaikaista vaikutusta selän terveyteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan henkinen stressaantuneisuus ja huono unen laatu lisäävät selkäkivun riskiä erityisesti neljänkymmenen ikävuoden jälkeen.

terveys

Unihäiriöistä kärsivillä selkäkivun riski oli yli kaksinkertainen verrattuna niihin, joilla ei ollut ongelmia nukkumisessa.

Huonojen elämäntapojen merkitys alkaa näkyä yli 50-vuotiailla. Tupakoivalla, ylipainoisella ja vähän liikuntaa harrastavalla yli 50-vuotiaalla työntekijällä oli lähes kolminkertainen riski kokea selkäkipua verrattuna ei-tupakoivaan, normaalipainoiseen liikunnanharrastajaan.

Tulokset pohjautuvat Työterveyslaitoksen tuoreeseen tutkimukseen, jossa seurattiin yli 2 000 suomalaista metsäteollisuuden työntekijää. Tutkimuksen mukaan elämäntapatekijöiden selän terveyttä huonontava vaikutus kasautuu pidemmän ajan kuluessa ja näkyy viiveellä myöhemmässä työiässä.

Työterveyslaitoksen erikoistutkijan Helena Mirandan mukaan työn fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi selän terveyttä voitaneen lisätä parantamalla työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja tukemalla stressinhallintaa. Myös riittävästä unesta ja sen laadusta tulisi huolehtia, jottei selkäkipuriski lisääntyisi.

Lähteet: YLE Uutiset