1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lannoitteet

Helsingin vesi yrittää paluuta lannoitemarkkinoille

Helsingin Vesi alkaa tehdä jäteveden lietteestä rakeita, joita voidaan käyttää biopolttoaineena ja maatalouden keinolannoitteena. Osa Viikinmäen puhdistamon lietteestä on tarkoitus rakeistaa lannoitteeksi.

Kuva: YLE

Rakeita tuottava Metsäpirtin käsittelylaitos on sisäänajovaiheessa. Maaliskuun aikana ratkaistaan miten lietteen kanssa menetellään.

Puhdistusprosessissa syntyvän biokaasun osalta uusien ratkaisujen teko siirtyy sen sijaan huomattavasti kauemmas tulevaisuuteen.

Viikin jätevedenpuhdistamo tuottaa vuodessa 65 000 tonnia lietettä, josta valmistetaan tällä hetkellä pelkästään multatuotteita.

Edellisen kerran Viikinmäen lietettä käytettiin lannotteisiin 90-luvun alkupuolella.

Helsingin Veden ympäristöpäällikkö Yrjö Lundström kertoo, että lietteestä valmistettavien rakeiden energia-arvo on sama kuin turpeen.

Massa saadaan huomattavasti pienempiin tilavuuksiin kuivaamisella. Esimerkiksi multatuotteissa vähintään puolet on vettä, kuivattuna tuotteessa on vettä vain viidennes.

- Voimme varastoida tavaraa pienemmillä alueilla ja meidän kuljetuskustannuksemme pienenevät - toki kuivaaminen maksaa, eikä kokonaiskustannus välttämättä alene, summaa Lundström kuivaamisen hyviä ja huonoja puolia.