Ministeriö ottaa psykiatripulan vakavasti

Psykiatrien työnjakoa ja -organisointia pitäisi parantaa julkisella puolella, toteaa lääkintöneuvos.

psykiatrit

Sosiaali- ja terveysministeriössä suhtaudutaan vakavasti lääninhallituksen vaatimukseen puuttua psykiatripulaan. Lääninhallitus lähetti ministeriöön kirjeen, jossa kiinnitetään huomiota psykiatripulaan muun muassa Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Uudellamaalla.

Lääkintöneuvos Maria Vuorilehto toteaa, että nuoria lääkäreitä pitäisi houkutella erikoistumaan psykiatriaan entistä enemmän. Julkisella puolella psykiatrien työtaakkaa voisi hänen mukaansa keventää paremmalla työnjaolla ja -organisoinnilla.

Kymenlaaksossa pula lastenpsykiatreista uhkasi jo sulkea osaston ja kaksi poliklinikkaa. Kouvolan osastolle saatiin kuitenkin kevääksi lääkäri kahtena päivänä viikossa. Kotkan poliklinikalla voidaan puolestaan keväällä hoitaa vain kiireellisimmät tapaukset, ja lääkäri on paikalla yhtenä päivänä viikossa.