Bryggare älähti strategiajohtajan tehtävästä

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ei pidä suotavana, että maakuntaliiton virkapaketteja rakennetaan ohi päättävien elinten.

Arto Bryggare

Uudenmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Arto Bryggare perää avoimuutta uusien virkojen perustamiseen. Bryggaren kuntayhtymien virkapaketteja ei saa tehdä kuntalaisten kustannuksella.

Puheenjohtaja Bryggare viittaa julkisuudessa olleisiin tietoihin Kokoomuksen ja Vihreiden haluun perustaa maakuntaliitolle uusi strategiajohtajan tehtävä.

- Sopimus on tehty ohi maakunnan liiton päätöksentekoelinten ja ohi täyttä luottamusta nauttivan, strategiasta vastaavan maakuntajohtajan.

- Mitä Uudenmaan kunnissa ajatellaan uusien tehtävien perustamisesta poliittisina kauppoina ilman, että asiasta kerrotaan talousarviosta ja strategioista vastuun kantaville päättäjille, jyrisee maakuntavaltuuston puheenjohtaja Arto Bryggare.

Hän lisää, että kuntien huoli on korostunutta, koska kuntataloutta odottavat vaikeimmat ajat 15 vuoteen.